Cenovna reforma v gradbeništvu bi morala biti zaključena

Dober dan! Prosim vas, da predlagate, na podlagi katerega dokumenta v proračunu pred kupcem utemeljite razgradnjo armature pri betoniranju ojačanih temeljev. Pri spravilu palic do velikosti posamezne palice ostanejo obrezki. Hvala za odgovor.

1961, in ali ni nadomestilo za stroške proizvodnih dodatkov?

Veronika, on mora odpisati. 1961, GESN 06 V cenovni tabeli je povprečna poraba ojačitve podana na podlagi celotne mase vseh vrst ojačitev (okvirji, rešetke, posamezne palice). Pri oceni je treba porabo armiranega in jeklenega razreda upoštevati v skladu z načrtovanimi podatki brez prilagajanja stroškov dela in plačila delavcev ter stroškov obratovanja gradbenih strojev za njegovo namestitev. MDS 35 2.18. Materiali, izdelki in modeli so prikazani v tabelah ocenjenih norm za splošno nomenklaturo, praviloma brez navedbe blagovnih znamk in dodatnih značilnosti. Pri ocenjevanju se na podlagi podatkov projekta upoštevajo posebni materialni viri. Pri posameznih materialih, izdelkih in strukturah, katerih poraba je odvisna od odločitev o izdelavi (kabel, žice, cevi, kovinske konstrukcije itd.), So v tabeli ocenjene norme navedene samo imena, v stolpcih pa poraba označena s simbolom "P". Pri pripravi ocenjevalne dokumentacije se poraba teh materialnih virov določi iz podatkov o načrtovanju, pri čemer se upoštevajo nepremične izgube in odpadki. RDS 82-202-96 Dodatek G Tipični standardi za težke izgube jekla pri montaži armature v monolitne armirane betonske konstrukcije. Vrsta in razred jekla Stopnja odpadkov,% po teži 1.A-I; A-II, A-III; At-III Mreža iz žice BI Jeklena pločevina in odsek za vgrajene dele razreda S 38/23 1,0% 2.A-IV; AV Nizkoogljična gladka žica BI in profilirani BP-I 2,0% 3.A-IVc; Al-V; A-VI; Al-VI; At-VII 3,5% 4. Visoko trdna gladka žica B-II, profilirani BP-II, vrvi in ​​vrvi 3,0% Dare 1961,

odpis preko kupca se ne izvede.

Tega dokumenta ne bi podpisal, saj je obrezovanje armature zelo priljubljen material, ki ga kupi in prodaja, v vsakem primeru v Moskvi, cena 6000-8000 ton. en čevelj

s stopnjo umika je jasno. ampak kako v primeru nepredvidenega dela lahko navedete te nesreče 3% umika, ki ste ga pozabili vključiti v oceno.

dariavas41087, kako-kot. Pred tem sem moral razmišljati. v osnutku, nato pojdite in napišite, da se ne prekrivajo in ostanki. V aktu: + število materialov in samega dela PZ = 0

Stopnja porabe pribora za obrezovanje

Galina Aleksandrovna sri sen 08, 2009 6:33

Re: Obrezovanje rebarja

Pavelsom Wue 08.09.2009 8:55

Re: Obrezovanje rebarja

055nne ponedeljek, 08.09.2009 09:00

Re: Obrezovanje rebarja

Galina Aleksandrovna vto sep 08, 2009 9:54

Re: Obrezovanje rebarja

tulenin 08.09.2009 9:57

Re: Obrezovanje rebarja

Pavelsom Wue 08.09.2009 10:07

RDS 82-202-96

Sistem regulativnih dokumentov v gradbeništvu

oblikovanje in uporaba standardov

nepremagljive izgube in odpadke

materiali v gradbeništvu

MINISTRSTVO ZA GRADBENO RUSKO

1, ki ga je razvil JSC Tulaorgtekhstroy s sodelovanjem strokovnjakov iz NI-IZhB in TsNIIEUS Ministrstva za gradbeništvo Rusije.

PREDLOŽILO Ministrstvo za izboljšanje cen in ocenjeno stopnjo rasti pri gradnji ministrstva za gradbeništvo Rusije.

2 SPREJETI IN UVOŽENI z Resolucijo Ministrstva za gradbeništvo Rusije z dne 8. avgusta 1996, št. 18-65.

1 Področje uporabe

2 Normativne reference

4 Splošne določbe

5 Pravila in metode za določitev norm za nepopravljive izgube in odpadne materiale v gradbeništvu

Dodatek A Pogoji in njihove opredelitve

Dodatek B Tipični standardi za težko popravljive izgube in odpadke materiala in izdelkov v procesu gradnje proizvodnje

Dodatek C Tipične norme naravne izgube cementa med prevozom

Dodatek D Tipične norme naravne izgube nemetalnih gradbenih materialov med prevozom

Dodatek D Tipični standardi za naravno izgubo nekovinskih gradbenih materialov med skladiščenjem

Dodatek E Tipični standardi za trdne izgube jekla pri izdelavi montažnih betonskih konstrukcij

Dodatek W Tipični standardi za utrujene jeklene izgube pri vgradnji armature v monolitne armirane betonske konstrukcije

Dodatek 3 Tipični standardi za težko izterljive izgube cevi med polaganjem plinovoda

Dodatek in tipične norme naravne izgube proizvodov iz goriv med skladiščenjem

Dodatek K Model standardov za težko popravljive izgube cementa pri gradbenih podjetjih

Dodatek L Tipični standardi za težko popravljive izgube betona pri gradnji betonskih in armiranobetonskih konstrukcij

Dodatek M Tipične norme naravnih izgub (boj) materialov med prevozom

Dodatek H Tipične norme naravne izgube (boj) ploščic, obrnjenih in dekorativnih iz naravnega kamna med skladiščenjem

Dodatek O Tipični standardi za nepopravljive izgube elektrod na škrbinah

Priročnik "Pravila za razvoj in uporabo standardov za nepopravljive izgube in odpadke materiala v gradbeništvu" (RDS 82-202-96) je bil razvit za razvoj in dopolnitev SNiP 82-01-95 "Razvoj in uporaba norm in standardov za porabo materialnih virov v gradbeništvu. Glavne določbe "v smislu oblikovanja kompleksa standardov za nepopravljive izgube in odpadke pri proizvodnji blaga, gradenj in storitev ter normativi naravnih izgub med prevozom in skladiščenjem materialov.

RDS 82-202-96 določa sestavo, osnovne metodološke določbe, pravila in postopke za razvoj in uporabo standardov za težke izgube in odpadke pri proizvodnji blaga, gradenj in storitev ter naravne izgube med prevozom in skladiščenjem materialov.

Glede na kraj nastanka se nespremenljive izgube in odpadki razlikujejo glede na tri glavne tehnološke prerazporeditve:

- pri proizvodnji gradbenih izdelkov in materialov (pri podjetjih v gradbeništvu pri proizvodnji opek, betonskih mešanic, mizarskih in drugih proizvodov, montažnih betonskih izdelkov itd.);

- med prevozom materialov, izdelkov in konstrukcij iz skladišča proizvajalca v skladišče potrošnika in med skladiščenjem v skladišču potrošnika (stopnja naravne izgube med prevozom in skladiščenjem - opeka, cement, nekovinski materiali, steklo itd.);

- pri vgradnji objektov in proizvodnji gradbenih in inštalacijskih del (montaža objektov, uporaba opek, betonskih mešanic, elektrod itd.).

Dodatki k temu RDS kažejo tipične izgube in količine odpadkov za določene vrste materialnih virov. Te značilne standarde za izgube in odpadke je treba uporabiti pri razvoju zveznih povprečnih in povečanih stopenj porabe materialov, zato jih je priporočljivo uporabiti glede na lokalne razmere pri razvoju lokalnih proizvodnih, povprečnih in integriranih teritorialnih standardov.

Materialne vire, za katere standardi za nepopravljive izgube in odpadke niso zajeti v tem dokumentu, je treba razviti v skladu z določbami SNiP 82-01-95 in tega RDS.

razvoj in uporabo standardov, ki jih je težko odstraniti

izgube in izgube materiala v gradbeništvu

Uvodni datum 1 997-01-01

1 Področje uporabe

Ta RDS opredeljuje sestavo, osnovna pravila in metode razvoja in uporabe standardov za nepopravljive izgube in odpadke surovin, materialov, izdelkov in konstrukcij pri proizvodnji izdelkov, gradenj in storitev v gradbeništvu ter normativih naravnih izgub med prevozom in skladiščenjem materialov.

Določbe tega standarda so obvezne za upravljavske organe, podjetja, organizacije in združenja, ne glede na njihove organizacijske in pravne oblike ter oddelkovno pripadnost, in za organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem standardov težko nadomeščenih izgub in odpadkov gradbenih materialov ter normativov naravnih izgub med prevozom in skladiščenjem.

RDS 82-202-96 izvaja osnovna načela, metode in strukturo za izdelavo nizov standardov, ki jih zagotavlja SNiP 82-01-95.

2 Normativne reference

Ta RDS uporablja določbe naslednjih dokumentov:

GOST D 01 -92 "Državni standardizacijski sistem Ruske federacije. Glavne določbe ";

SNiP 10-0 1 -94 "Sistem regulativnih dokumentov v gradbeništvu. Glavne določbe ":

SNiP 82-0 1 -95 "Razvoj in uporaba norm in standardov za porabo materialnih virov v gradbeništvu. Glavne določbe ";

Zbirke standardnih kazalcev porabe materialov, Ministrstvo za gradbeništvo Rusije.

V sedanjih RDS izrazih se uporabljajo v skladu z Dodatkom A, GOST R 1.0; SNiP 10-01-94; SNiP 82-0 1 -95; SNiP 82-02-95.

4 Splošne določbe

4.1 Izgube - to je del materialov, ki jih ni mogoče uporabiti v proizvodnji: betonska zmes, utrjena v vozilih ali malti; cement, ki se je zaradi disperzije ujel ali izgubil; drobci opeke, majhnih blokov in drugih zidnih materialov itd.

Izgube zaradi skladnosti s predpisi o gradbenih predpisih. pri racionalni porabi materialov so nepremostljive izgube.

Težke izgube in odpadki surovin, materialov, proizvodov in konstrukcij v gradbeništvu ter naravne izgube materiala med prevozom je količina materialov, ki niso vključeni v maso proizvodov (mešanice betona in malte, proizvodi, strukture itd.), Kar je neizogibno pri proizvodnji del, ob upoštevanju pravil in uporabe kakovostnih materialov, potrebnih strojev in mehanizmov.

Tipični standardi za nepremostljive izgube in odpadke materiala in izdelkov v procesu gradnje proizvodnje so podani v Dodatku B.

Ena od vrst nepremostljivih izgub je naravna izguba.

Naravno zmanjšanje je izguba količine (mase, prostornine) proizvoda zaradi njegovih fizikalno-kemijskih lastnosti med prevozom in skladiščenjem, vključno z nakladanjem in razkladanjem.

Te izgube vključujejo:

krčenje in vremenske razmere (hlapljanje, zamrzovanje, izhlapevanje) vlage v proizvodu ali hlapljivosti posameznih delcev od njega med temperaturnimi spremembami;

puščanje pri črpanju iz ene posode v drugo, pretoka skozi vsebnik ali absorbiranje vanj;

drobljenje in škropljenje med postopki nakladanja in razkladanja.

Norme naravne izgube v operacijah v skladišču (razkladanje iz vagona, način zlaganja, prenos, dostava iz skladišča in skladiščenje) se upoštevajo do vključno leta.

Tipične norme naravne izgube cementa med transportom so podane v pr in bed ni B.

Tipične norme naravne izgube nemetalnih gradbenih materialov med prevozom so podane v Dodatku A, in ko so shranjene, v Dodatku D.

Odpadki - to so ostanki materialov, ki jih ni mogoče uporabiti pri izdelavi teh izdelkov, vendar so primerni za proizvodnjo drugih izdelkov (rezanje lesa, žagovina, rezanje žaganega lesa, rezanje stekla itd.)

Odpadki, ki jih je težko izogniti, se je težko izogniti, pri tem pa upoštevati pravila dela in racionalno uporabo materialov.

Težke izgube in odpadki materiala so vključeni v stopnjo porabe.

4.2 Izguba in izguba materialov, ki se med delom ne smejo izvajati v skladu s standardi, gradbenimi kodami in predpisi, dovoljenimi odstopanji itd., Se štejejo za upravičene. Pojavijo se predvsem zaradi naslednjih razlogov:

uporaba materialov, katerih kakovost ne izpolnjuje zahtev GOST, SNiP in dimenzij, niso najbolj ekonomična pri izdelavi ustreznih izdelkov;

iracionalno rezanje materialov;

neupoštevanje delovnih pravil, pa tudi pravila sprejema, skladiščenja in prevoza materialov;

nepreviden odnos do materialov, izdelkov in struktur;

poroka na delovnem mestu itd.

Skupaj z določenimi neposrednimi upravičenimi izgubami je treba razlikovati med indirektnimi izgubami gradbenih materialov, ki jih povzroča uporaba materialov višjih razredov ali znamk, kot jih zahtevajo gradbene oznake in pravila.

4.3 Glede na mesto nastanka močno nadomestljivih izgub in odpadkov je priporočljivo razdeliti na štiri glavne skupine:

iz predelave materialov;

pri proizvodnji gradbenih in inštalacijskih del.

4.4 Vrednost težko nadomeščenih izgub in odpadkov materialov se določi v obliki standarda (v odstotkih od stopnje porabe materiala).

4.5 Priporočamo uporabo standardov za težko odpravljanje izgub in izgubo materialov:

pri razvoju zveznih, teritorialnih in lokalnih normativov porabe gradiv v gradbeništvu;

določiti potrebo po materialnih sredstvih pri izračunu stroškov, če so stroški določeni z ocenjenimi standardi in porabo materiala - v skladu z delovnimi risbami;

pri odpisu materialov za proizvodnjo.

4.6 Standardi težko obnovljivih izgub in odpadkov se uporabljajo za:

razvoj norm in standardov, ko je vrednost nepopravljivih izgub in odpadkov določena iz skupne (normativne) porabe in se dodaja neto normi:

določitev potrebe po materialih na delovnih risbah, kadar se njihova poraba poveča za količino nepremostljivih izgub in odpadkov;

odpis materialov za proizvodnjo in izračun za opravljeno delo, kadar je treba v standardnih zneskih upoštevati vrednost težko nadomeščenih izgub in odpadkov v skupni dejanski (ali standardni) porabi materiala.

4.7 S tem RDS določa splošne razvojne metode in našteva tipične (zvezne) standarde za težko izterljive izgube in odpadke, ki temeljijo na značilnostih gradiva, njihovih standardnih lastnostih, tipičnih tehnologijah za proizvodnjo izdelkov ter gradbenih in inštalacijskih del.

4.8 Uporaba (prilagajanje) modela ter razvoj novih standardov za težko odstranljive izgube in odpadke materialov poteka na način, ki ga ureja SNiP 8 2-01-95.

5 Pravila in metode za določitev standardov za težko izgubo in odpadne materiale v gradbeništvu.

5.1 Pri racionalizaciji nepopravljivih izgub in odpadkov je treba uporabiti metode tehničnega racionaliranja porabe materiala v gradbeništvu: proizvodni metodi, laboratorijski metodi ter računsko in analitsko metodo.

Za izbiro zahtevane metode vrednotenja izgub in odpadkov je priporočljivo razvrstiti materiale na podlagi fizikalnih in mehanskih lastnosti, narave uporabe, namena itd. Tipična klasifikacija materialnih virov po skupinah in načini racionalizacije je podana v tabeli. 1.

Pri določanju norm za težko nadomestljive izgube in odpadke materialov, ki pripadajo skupinam (tabela 1), je treba izhajati iz naslednjih ključnih določb.

5.2 Za skupino 1 se vrednost težko nadomeščenih izgub in odpadnih materialov pri izdelavi delov, izdelkov izračuna glede na izvirno (pred porabo) stopnjo materiala. V nekaterih primerih se izgube in odpadke lahko določi z neto ali grobo maso, o tem, površino delov.

Izgube in odpadki (qn %), ki nastanejo pri proizvodnji delov, so proizvodi iz tega materiala v IDA, izračunani po formuli:

Q D - količino materiala (v čisti obliki), ki je v končnem proizvodu, v enotah mase, prostornine in linearnih enotah računa;

in - izgube in odpadke v istih enotah.

Materiali skupine I, ki prihajajo v proizvodnjo v končni obliki, ne bi smeli dajati nepremožljivih izgub in odpadkov.

5.3 Pri določanju nepopravljivih izgub in odpadkov za materiale skupine II je treba upoštevati posebnosti njihovega nastanka. Nepremostljive izgube in odpadki v dolgih materialih se praviloma tvorijo v obliki ostankov, ki nastanejo pri obrezovanju koncev zaradi neskladnosti v dolžini materialov, ki so na voljo za gradbene materiale, do dolžine izdelanih delov, pa tudi žagovine, ki nastane pri rezanju ali žaganju dolgih materialov. Velikost izgube in odpadkov se določi z načrtno in analitsko metodo z naknadnim preverjanjem proizvodnje.

Izračun ojačitve Poraba armatur za podlago

Pri gradnji hiše vedno zahteva nakup velikega števila gradbenih materialov. Med gradnjo temeljev potrebujemo več gradbenih materialov, kot so beton in ojačitev. Količina betona, ki je potrebna za temelj in stopnja porabe ojačitve na 1 m3 betona, so najpomembnejša vprašanja za vse, ki želijo graditi svojo hišo.

Ojačitev za armiranje

Najprej bi vas opomnil, da pri gradnji hiše ni priporočljivo, da prihranite pri gradbenih materialih, ker to lahko povzroči veliko višje stroške za naknadna popravila in skrajša življenjsko dobo.

Poraba ojačitve na 1 m3 betona je treba izračunati v skladu s sprejetimi standardi. Če je to temelj, je potrebna njena ojačitev, saj mora nositi veliko obremenitev iz hiše, ki stoji na njej. Določitev natančne količine potrebnih armatur je za fundacijo zelo pomembna, saj njegova moč je odvisna od tega.

Pomembno je razumeti in razumeti, da je armatura vzdolžna in prečna, gladka armatura pa je taka armatura, ki nima refleksov, tako kot je armatura razdeljena na prednapetega in neprestresnega.

Vzdolžna ojačitev je odporna proti raztezanju in preprečuje nastajanje navpičnih razpok pri širjenju strukture RC. Če na konstrukcijo vplivajo tlačne sile, ojačitev porazdeli nekaj tovora in jo vzame skupaj s betonom.

Prečna ojačitev preprečuje nastanek različnih razpok, ki se lahko pojavijo pri napetostih v bližini podpor, praviloma so to nagnjene razpoke.

Izračun rebra

Izračun količine zahtevane armature se lahko razlikuje glede na konstrukcijo, ki jo potrebujete, in glede na vse to potrebni parametri trdnosti, potrebni premer ø in ojačitveni profil. Pomembna značilnost ojačitve je težina ojačitve, ki je odvisna od premera in razreda.

Vrsta fundacije

Za določitev porabe potrebnega betona in porabe armature za podlago bomo morali določiti, katero vrsto temeljev bomo uporabili (monolitna plošča, trak ali stebriček), izbiro vrste temeljev določimo glede na vrsto tal in na podlagi izračuna obremenitve, ki jo bo morala nositi.

Na primer, vzemite hišo 6 do 6 metrov in opravite izračun ojačitve za njegovo postavitev.

Izračun armatur za postavitev hiše

Za postavitev monolitne hiše se uporablja rebrasta ojačitev (tip A3), katere premer mora biti najmanj Ø10 mm. Premer ventila je najpomembnejša značilnost ventila, saj odvisna je od zanesljivosti in trdnosti konstrukcije, večji je premer armatur (večja je), večja bo struktura.

Izbira armatur se osredotoča predvsem na vrsto tal in maso postavljene stavbe. Na primer, če ima tla odlične lastnosti in ima majhno antinodo, to pomeni, da se bo manj (deformacija) spremenila od teže stavbe, kar pomeni, da lahko uporabljate podlago z manjšo stabilnostjo, ki je lahko nižja glede na višino. Obremenitev na temelju določa težo celotne stavbe, ki jo je treba izračunati v projektu (v veliki meri je odvisna od materialov, uporabljenih za zidane zidove, predelne stene in vrsto uporabljene strehe), večja je masa hiše, večja je obremenitev na temelju, deformacija bo večja.

Na primer, lahka lesena hiša, postavljena na tleh z odlično nosilnostjo, pri gradnji temeljev, kot je monolitna plošča, zadostujejo okovja s premerom ø10 mm.

Pri gradnji težjih hiš in na tleh z manjšo nosilnostjo je potrebno uporabiti ojačitev z večjim premerom ø14-16 mm.

Izračun ojačitve za monolitno osnovo hiše 6x6

Okrepitveni okvir za pritrditev tipa monolitne plošče se naredi v koraku 200 mm, ob upoštevanju tega koraka potrebujemo 31 palic armatur za polaganje vzporednih in enako armaturo za polaganje pravokotno, vse kar potrebujemo je 62 vretenc jeklenih palic.

Za ploščo je potrebno izdelati dva taka oklopna pasova, eno mora biti na vrhu, drugo pa od dna, oziroma bo potrebnih še dvakrat več stolpcev, tj. 124 kosov, dolgih 6 m, skupno število potrebnih ojačitev je enako 124 kosov * 6 m = 144 m p (dolgi metri).

Prav tako je treba povezati ta dva ogrodja armature, zato se povezava opravi na mestih, kjer vzdolžna ojačitev preseka s prečnim ojačenjem.

Če želite izračunati število povezav okvirja, morate pomnožiti 31 z 21 = 961 barov. Na primer vzemite okvir z debelino 200 mm, ki se nahaja 50 mm od tal, v tem primeru za vsako povezavo potrebujemo ločeno okovje, dolge 100 mm (200 mm - 50 mm od vrha in -50 mm od dna). Izkazalo se je, da za izvedbo vseh povezav okvirja potrebujemo 0,1 * 961 = 96 m ojačitve.

Skupaj se izkaže 744 + 96 = 840 metrov ojačitve, ustvariti moramo okvir monolitne temelje.

Po analogiji je enostavno izračunati količino ojačitve, ki se zahteva za monolitno ploščo, hiše 6 do 9 in 6 do 8.

Izračun ojačitve za trakove temeljev

Za trakovno podlago je značilna ena značilnost, njegova višina je praviloma vedno večja od njegove širine. če vzamete širino 35-45 cm, potem bo njegova višina 70-80 cm. To se naredi tako, da se temelj traku vrne upogibanju. To omogoča uporabo armature z manjšim premerom za ojačitev temeljev trakov, pa tudi gladko ojačenje.

Pri izdelavi temeljev za zasebno hišo za armiranje se uporablja premer ojačitve ø10 ali ø12 mm, včasih ø14 mm. Za trakovno podlago je značilno, da uporabljate le 2 oklepnih pasov in ne glede na to, kakšna bo višina takega temeljev.

Okrepitev traku temelj je 5-7 cm od zgornje in spodnje površine temeljev, obstajajo ojačitveni okvirji, ki pomagajo temelj vzdržiti obremenitve in upreti deformacije temelj.

Izračunajte količino ojačitve, ki je potrebna za podlago vrste traku. Naj bo širina kleti 40 cm, nato pa potrebuje dva kosa ojačitve za vodoravno razporeditev od zgoraj in dva spodaj, lahko se včasih uporabi zaščitni pas, sestavljen iz 3 in 4 palice armatur, kot je potrebno le, če je zemlja dovolj mobilna in masa hiše velika.

Tako bo temelj tračne hiše 6 6, ki ima 1 nosilno steno, 6 m * 4 = 24 m + 6 m za notranjo nosilno steno, skupaj 6 * 4 + 6 = 30 m - to je celotna dolžina temeljev.

Poraba armaturnega tipa A3 za izdelavo ojačitvene strukture na osnovi 4 palic bo 30 m * 4 = 120 m.

Vertikalna ojačitev je nameščena v korakih po 0,5 m. Če je širina 0,3 in višina 0,7 m, je razdalja od površine 50 mm, nato pa za vsako povezavo potrebujemo 1,6 m ojačitve (gladko) ø 6 mm. Izkazalo se bo skupaj 61 povezav, ni pa težko izračunati skupne porabe armature, 61 * 1,6 = 97 metrov. Na splošno se izkaže, da bo vsaka povezava imela 4 armaturne vezi. Za en tak snop bomo potrebovali približno 30 cm žice, da bi obogatili ojačitev. Skupno boste potrebovali 0,3 * 4 * 61 = 73 metrov žice za oblačenje.

Izračun ojačitve A500C za osnovo kolone

Pri gradnji stebričke lahko uporabimo ojačitev ø10 mm. Rebrasta armatura se uporablja za palice, ki so razporejene navpično, vodoravna ojačitev pa je potrebna le za zagotovitev zanesljive prevleke, da ustvarijo en okvir za post. Okrepitvena kletka za stebriček običajno vsebuje po 3-4 vsakega stebra, vsa ojačitev pa mora biti daljša od samega stebera. Če so stebri potrebni za temelj z večjim premerom kot 20 cm, potem ojačitev zahteva večje število in jo je treba porazdeliti enakomerno znotraj stebra.

Če so potrebni standardni stebri s premerom 200 mm standardni dolžini, so zadostne 4 bari ojačitve s premerom ø10 mm, razmaknjeni 100 mm narazen. Prevleka se opravi na 4 mestih z gladko ojačitvijo s premerom ø6 mm.

Skupaj za en steber potrebujete 2 m * 4 = 8 metrov rebrastih ojačitev in 0,4 m * 4 = 1,2 metra gladke ojačitve.

Če potrebujete 30 stebrov za temelje, bo poraba rebrastih ojačitev 8 m * 30 = 240 m, poraba gladke armature pa 1,2 m * 30 = 36 m.

Stroški ojačitve za temelj

Po določitvi potrebne količine ojačitve za vsako vrsto temeljev je težko določiti svojo težo in izračunati stroške.

Cena na tono pribora je v povprečju 24 000-26 000 rubljev.

Za monolitno ploščo temeljev je bilo izračunano 840 metrov ojačitve, premer Ø 14 mm, teža armature 1,2 kg, skupna teža je 1008 kg. Izkazalo se je nekaj več kot eno tono ojačitve. Cena obloge bo 25.000 rubljev.

Izračunamo ceno za vrsto traku temeljenja, v skladu z zgornjimi izračuni, smo dobili 120 metrov ojačitve, za izračun izračunamo premer ø12 mm. Teža enega metra takšne ojačitve je 0,89 kg, 120 * 0,89 = 106,8 kg ojačitve. + Vertikalno armatura ø6mm, potrebuje 97 metrov, tehta 0,22 kg, 97 * 0,22 = 21,34 kg, poleg nakupa žične žice pa je strošek ojačitve za takšno podlago precej nižji, približno 3000-4000 rubljev.

Izračunamo stroške ojačitve za stolpičasto podlago, potrebujemo 240 metrov premera rebra ø10 mm, teža enega metra takšne ojačitve je 0,62 kg, 240 m * 0,62 = 149 kg. Prav tako je potrebno imeti 36 metrov gladke ojačitve s premerom ø6 mm, njegova teža je 0,22 kg, 36 m * 0,22 = 8 kg. Skupaj se izkaže, da so stroški okrepitve 4000-5000 rubljev.

Armature na gradbišču: kako štetje in shranjevanje

Gradnja ni lekarna in zakoni matematike pogosto ne delajo v osebi, ki je videla, kako so hiše izdelane samo na sliki. Preštel sem in naročil konkretno, vendar to ni bilo dovolj. Preštel sem armaturo, vendar sem jo moral kupiti. Kako narediti izračun materialov?

Medtem ko so ljudje prišli med novoletnimi počitnicami, sem si ogledal več video posnetkov na YouTube o gradnji. In tam, na enem kanalu, sem našel video o gradnji, kjer en tovarec gradi hiše in video zapise. To ni samo graditelj, temveč poslovnež. Ne, nekaj je že razumel, v nekaterih primerih je njegovo praktično znanje zanimivo tudi zame na področjih, na katere še nisem naletel - tiru, okvirne hiše, hiše s SIP plošč. Ampak ostalo, žal, ne sije.

Ampak še posebej me je zabaval videoposnetek, ki ga je prevaral na tekmovanju. Zaradi dejstva, da je poslovnež in ne pozna veliko praktičnih stvari, je prišel na glavo in ves svet je "prelomil tančico", saj gradbeniki in dobavitelji scammers prevarajo poštene graditelje.

Poraba fitingov na gradbišču

Nihče na gradbišču nikoli ne šteje kosilnice. Niti oblikovalci niti šefi. V velikih količinah gradnje preprosto ni mogoče! In z majhnimi količinami ni pomembno. Vendar pa se vsi gradbeniki dobro zavedajo, da je bilo v sovjetskih normah vedno težko odstraniti izdatke v višini 2-3%, kar je v nekaterih primerih celo doseglo 12% (na primer ozadje).

Drug razlog za izračun v projektu "čisti" ventili - pravila za proračun. V GESN (državni osnovni ocenjeni normativi) knjige 6 »Monolitne betonske in armiranobetonske gradnje« izrecno navaja, da so ocene izdelane po načrtovanih podatkih brez upoštevanja odhodkov in težko odpraviti izgube. Ampak potem se v skladu z metodološkimi smernicami materiali v oceno vključijo ločeno, ob upoštevanju stopnje pretoka od 1 do 3%.

V ventilih so odpadki odvisni od premera ventila. Navsezadnje je 10 cm odpadkov s premerom 8 mm in premerom 25 mm različna teža.

Toda v resnici je že bila empirično ugotovljena poraba: do premera 12 mm - 3%, od 14 do 18 mm - 5%, od 20 mm do 7%. Te številke se lahko uporabijo pri izračunu ocen za gradnjo garaže ali hiše.

Ampak morate pametno naročiti! To pomeni, da ugotovimo, kje se bo kos okrepitve uporabil za manj odpadkov. Potem lahko odpadke zmanjšate in hkrati preverite graditelje, če zaposlite delavce. Ampak se prepričajte, da razpravljate o tem rezanju z njimi, sicer bodo to storili na svoj način in pogosto ne optimalno. Hkrati lahko predlagajo bolj optimalno rezanje. In v njihovih očeh še vedno dobivate ugled kot "jedko" kupca, ki ga ne bi smeli zavajati.

Goljufanje pri nakupu rebar

Če gradite majhno zasebno hišo ali garažno hišo, vam nihče ne bo prinesel paketa napeljave, namenjene težo, saj je veliko težav, pri kovinski bazi pa je malo izpušnih plinov. Zato vam bo v najboljšem primeru prineslo ojačitev in se bo prodalo po številu palic. Poznavanje teoretične teže armaturnega droga in dolžine je težko izračunati težo ojačitve, ki je bila naložena tebi.

Armature iz Ukrajine

Obstaja ena subtilna točka: če so okovja iz Rusije, se lahko izmeri teoretična teža iz merilnika. Osebno sem preveril na enem gradbišču po naročilu glavnega inženirja: vzel sem več kosov trupov in jih tehtal v gramih v elektronski lestvici v trgovini. Kakšne oči me je prodajalna pogledala! Toda težo je prišla skupaj s teoretičnim obsegom.

Ampak, če so okovja iz Ukrajine, potem vas zavedejo - tam že nekaj let opravljate opremo po evropskih standardih, na primer palice 10 mm 9,5 mm. Zato je naročen vstop v linijo visokih stavb kljub dejstvu, da so ukrajinski pribor cenejši od ruskih. Konec koncev, takšna ojačitev ima druge značilnosti in preprosto ni realno, da hišo naročite kasneje.

Zato bodite prepričani, da boste zahtevali kopijo certifikata za serijo, in videli boste, od kod prihajajo pripomočki, kdo je proizvajalec, in ali vas tukaj zavedejo. Možno je uporabljati opremo iz zasebne gradnje, iz Rusije ali Ukrajine - to ni pomembno, prav tako pa se bo ohranilo tudi varnostne marže, saj oblikovalec upošteva dostojno varnostno stopnjo za nepredvidene okoliščine in je pozavarovan zaradi svojih napak. Toda masa ukrajinskega pribora je manj in stane manj.

Neregistrirni pribor

Pogosto ponujajo, da shranite na neizmerno opremo zaradi nižjih stroškov. Nerazmidna ojačitev je obrezovanje ojačitve na kovinski podlagi, ki ima dolžino manj kot predpisano 11,7 m.

Toda za nakup takšnih ventilov brez osebnega ogledovanja in tehtanja v vaši prisotnosti je zelo veliko tveganje. Izračunajte vsako vrstico, ki je ne uspe, in zato boste zagotovo prevarani. Da, zveze elementov pa se bodo povečale, zato bo prekrivanje delov armature več.

Koliko v mojem spominu so poskušali kupiti takšne pripomočke, igra ni bila vredna sveče.

Predplačilo za ojačitev

Dali ste denar za opremo in vse poskuse, da dobite predplačilo - ločitev čistega vode. Vsi prejemki, gotovinski prejemki in tako naprej - to je mogoče zahtevati po nakupu. Vendar vas sploh ne bodo zaščitili pred goljufijami in ne boste mogli vzeti denarja tudi s temi papirji na vaših rokah.

Zato smo klic - prihod - stehtali - šteli - plačali. Brez "predplačil", "plačila za dostavo"!

Kako prihraniti pri nakupu napeljave

Če želite prihraniti denar, potem sami izberete opremo na kovinski osnovi, stehtajte, strinjate in plačate za dostavo. Konec koncev, posredniki prosijo za svoj interes, njihovo dostavno podjetje in se izkaže, da oprema je 1-2 tisoč rubljev dražja kot pri kovinskem skladišču.

Najprej upoštevajte, koliko vam bo dostava stala. V nasprotnem primeru je lahko strošek avtomobila višji od dobička iz neposrednega nakupa.

V vsakem primeru, za trak temelj hiše, in ne garaža, potrebujete nekje 1-1,5 ton ojačitve. Preplačilo 3000 rubljev bo preprosto nevidno.

Kraja na gradbišču

Žal, najpogostejši primer pomanjkanja armatur (in drugih gradbenih materialov) je najbolj banalna kraje.

Zato se prepričajte, da razmislite o tem, kako boste zaščitili svoje materiale pred začetkom gradnje. Ali bo skrbnik, ali boste živeli ali bodo graditelji živeli - vse to je treba takoj upoštevati.

Bolje je označiti snop armature ob koncu dneva in ga zavrteti z žico, tako da je težko izvleči vsaj en bar. In da pakiranje sam postavite tako, da ga je bilo težko dvigniti z žerjavom, je bilo težko izvleči palico in tudi, če ga povlečete, boste takoj videli.

Težko je zaščititi odpadke, ki se pogosto ukradejo zaradi ostankov. Obstaja samo varovalo in pes je shranjen. Glavna stvar je, da ne skrivajo elementov, ki so rezani in upognjeni v velikosti. Zato je bolje narediti elemente po potrebi in jih takoj namestiti, pritrditi z žico ali variti z varjenjem (kot je določeno v projektu).

Zaključek

Sedaj veste, kje iskati prihranek vašega denarja na napeljavah. Toda okrepitev pri gradnji zasebne hiše ali garaže je nizka, veliko več kot stroški betona. Toda to je tema za nov članek.

Rebra poraba na 1 m3 betonske monolitne plošče

Kakšna je poraba ventilov na 1 m3 betonskega temeljev

Pri nakupu gradbenega materiala za gradnjo monolitnih konstrukcij je zaželeno, da jih vodijo izračunani podatki. V nasprotnem primeru ena od sestavnih delov morda ne bo dovolj.

In včasih se to zgodi drugače: kupili so presežek, porabili denar in preprosto ni prostora za uporabo presežnega materiala v prihodnosti. To še posebej velja za drage materiale, kot so kovinski.

Zato je pomembno vedeti: kakšna je poraba ventilov na 1 m3 betonske klete.

Surovi podatki

Za pravilen izračun morate imeti naslednje podatke:

 • na kakšnem temelju naj zgradi stavbo;
 • kakšno območje bo zasedlo monolit;
 • kako debel bo podlaga nadzemni del;
 • kakšne vrste tal bodo igrale vlogo temeljev hiše;
 • katera ojačitev (premer, razred) bo uporabljena pri konstrukciji monolita.

Pri gradnji lahke lesene hiše in gradnji temeljev plošč na tleh z dobro nosilnostjo se običajno uporabljajo ventili s premerom največ 10 mm.

Slaba tla ali velika teža gradbene sile za uporabo močnejših armaturnih palic - do 14-16 mm.

Način izračuna potreb po okrepitvi

Metoda za izračun porabe ventilov v monolitni strukturi je na primeren način obravnavana na določenem primeru. Osnova za hišo iz lesa.

Razmislite o dveh možnostih za temelj - ploščo in trak. Predpostavimo, da so tla na gradbišču brez težav, z veliko nosilnostjo.

Slaba, tekoča in iztegljiva tla se ne upoštevata namerno: izračune v takih primerih morajo izvesti izkušeni inženirji.

Plošča

Ojačitvena kletkica monolitne plošče bo izdelana iz armiranih palic s premerom 10 mm. Korak - 200 mm (tehnologija naprave osnove monolitna plošča). Na območju 6x6 m se 31 palic prilagodi - v vzdolžni in isti - v prečni smeri. Skupaj dobimo 62 palic dolžine šest metrov.

Glej tudi: Izbira blagovne znamke betona za ustanovitev zasebne hiše

Okvir sestavljajo dve armopoji - zgornji in spodnji. Zato bo skupno število 6-metrskih palic 62 x 2 = 124 (kosov).

Če želite prevedeti delce v linearne števce, pomnožite njihovo število z dolžino ene palice:

124 x 6 = 744 TM

Armopoyas se povezuje v eno strukturo s pomočjo navpičnih povezav. Namestijo se na križišču palic. Njihovo število je 31 x 31 = 961 kosov.

Dolžino povezave določi višina armaturne kletke. Ta vrednost je odvisna od debeline monolitne plošče ob upoštevanju izpolnjevanja naslednje zahteve: kovina mora biti popolnoma prekrita s plastjo betona debeline 50 mm (temelj plošče je izračun debeline).

Predpostavimo, da moramo zgraditi monolitno debelino 200 mm. Potem bo dolžina vezi enaka

200 - 50 - 50 = 100 mm ali 0,1 m.

Število navpičnih povezav prevedemo v metre in dobimo 0,1 x 961 = 96,1 m.

Posledično dobimo celotno pogonsko ojačitev armature 96,1 + 744 = 840,1 m.

Sedaj določimo cubaturo monolita: 6 x 6 x 0,2 = 7,2 kubičnih metrov. m

Za določitev porabe ojačitve na 1 m3 betona v monolitnih kletnih ploščah je treba izračunane števce razdeliti glede na volumen plošče:

840,1 TM: 7,2 cu. m = 116,7 m / m3.

Strip temelj

Metoda določanja porabe ojačitve na 1 m3 betonskih trakov je absolutno enaka zgoraj (ojačitev temeljev trakov).

Razlike so opazne le pri geometriji okvira:

V večini primerov, pri krepitvi traku, zgornji in spodnji nosilec okvirja vsebujeta samo dve vodoravno razporejeni palici. Vertikalni priključki, ki dajejo zgradbi prostorsko obliko, so nameščeni v korakih po 0,5 m.

Če štejemo posnetke vodoravnih palic, je treba upoštevati celoten obseg temeljev, vključno z nosilnimi notranjimi stenami (o kakšni znamki betona je potreben za podlago trakov).

Pretvorba linearnih metrov v tone

Jeklo se ponavadi ne prodaja v metrih, ampak v tonah ali kilogramih. Če želite preoblikovati letve v mero teže, morate vedeti, kakšen je delež obleke.

To je višje, večji je premer ventila. Eden metrov palice s premerom 10 mm tehta 0,617, premer pa 14 mm - 1,21 kg / m.

Če pomnožimo specifično težo in število števcev, dobimo kilograme. To število se lahko pretvori v tono, tako da ga preprosto razdelite za 1000.

Morda boste koristno prebrali isti članek:

Kako narediti izračun betona na temelju. Izbira blagovne znamke betona za ustanovitev zasebne hiše.

Video o tem, kako izračunati porabo ventilov in izdelati ojačitev za betoniranje.

Rebra poraba na 1 m3 betonske osnove: ojačitvene norme

Med izgradnjo velikih industrijskih in stanovanjskih stavb se ne postavlja vprašanje, koliko armature je potrebno za polnjenje 1 m3 betona: njene stopnje porabe urejajo ustrezni državni standardi (5781-82, 10884-94) in so prvotno vključeni v projekt. V zasebni gradnji, kjer je malo ljudi pozornih na zahteve regulativnih dokumentov, je še vedno treba upoštevati norme porabe izdelkov za ojačitev, saj vam bo to omogočilo, da ustvarite zanesljive konkretne strukture, ki vam bodo služile že vrsto let. Za določitev takšnih norm, lahko uporabite preprosto tehniko, ki vam omogoča, da jih izračunate s preprostimi izračuni.

Ojačevalna kletka neposredno določa značilnosti delovanja fundacije.

Uporaba armiranobetonskih konstrukcij v zasebni gradnji

Cement, kot vsi vemo, je material, brez katerega je v gradbeništvu nemogoče narediti. Enako lahko rečemo o armiranobetonskih konstrukcijah (JBK), ki jih ustvarja armiranje cementne malte s kovinskimi palicami, da se poveča njegova moč.

Tako v kapitalu kot v zasebni gradnji se lahko uporabljajo monolitne in montažne armiranobetonske konstrukcije. Najpogostejši tipi slednjih so temeljni bloki in končne talne plošče. Kot primeri monolitnih struktur iz armiranega betona lahko navedete tračne podobne temeljne in cementne estrihe, ki so predhodno ojačani.

Gradnja temeljev trakov

V primerih, ko se gradnja izvaja na mestih, kjer je težko dobavljati žerjav, se talne plošče lahko izvedejo tudi monolitno. Ker so takšne armirane betonske konstrukcije zelo odgovorne, je treba pri njihovi polaganju strogo upoštevati porabo ojačitve na kocko betona, ki je navedena v zgornjih regulativnih dokumentih.

Namestitev ojačitvenih konstrukcij v zasebnih gradbenih pogojih je najbolje opraviti z jekleno žico, saj uporaba varjenja v ta namen ne more le poslabšati kakovosti in zanesljivosti izdelanega okvirja, ampak tudi povečati stroške dela, ki ga je treba opraviti.

Dražje pištolo za pletilne armature je uspešno zamenjana z domačim kavljem, ki je upognjen iz žice in je pritrjen v vložek za izvijače

Kako določiti porabo ventilov

Stopnje porabe armaturnih elementov, izračunane za m3 armiranobetonskih konstrukcij, so odvisne od številnih dejavnikov: namen takšnih konstrukcij, ki se uporabljajo za izdelavo betona, cementa in dodatkov, ki so v njej prisotni. Takšna pravila, kot je omenjeno zgoraj, urejajo zahteve GOST-jev, v zasebni gradnji pa se ne morete osredotočiti na ta regulativni dokument, temveč na državno osnovno ocenjeno normo (GESN) ali na Zvezne enote (FER).

Torej, glede na GESN 81-02-06-81, za ojačitev monolitnega temeljev splošne rabe, katerega prostornina je 5 m3, morate uporabiti 1 tono kovine. V tem primeru mora biti kovina, s katero je mišljena ojačitvena kletka, enakomerno porazdeljena po celotni količini betona. V zbirki FER je za razliko od GESN povprečna poraba ojačitve na 1 m3 betona namenjena strukturam različnih vrst. Tako je po FER, za krepitev 1 m3 prostornine kleti (do 1 m v debelini in do 2 m višine), v katerem so utori, skodelice in stebri, potrebujete 187 kg kovine in za betonske konstrukcije ravnega tipa (npr. Betonska tla) - 81 kg fitingov na 1 m3.

Ocenjena teža 1 m jeklene ojačitve

Enostavnost uporabe HESN je v tem, da je s pomočjo teh standardov mogoče tudi določiti natančno količino konkretne rešitve z uporabo koeficientov za to, ob upoštevanju težko odstranljivih odpadkov ojačitve, ki jih bo vsebovala takšna rešitev.

Seveda pa zgoraj navedeni GOST vam omogočajo, da določite natančnejšo količino armature, ki jo potrebujete za betonske podlage ali tla.

Najmanjši standardni premer armatur

Parametri ojačitve glede na njegov premer

Število okrepitev za okrepitev temelja

Da bi določili količino ojačitve, ki je potrebna za ojačitev betona, je treba upoštevati naslednje podatke:

 • vrsta temeljev, ki je lahko stebriček, plošča ali trak;
 • klet (v m2) in višine;
 • premer armaturnih palic, kakor tudi njihov tip;
 • vrsta tal, na katerih se gradi objekt;
 • skupna teža gradnje.

Načelo ojačanja trakov temelj

Za ojačitev temeljev tipa plošče in trakov se v glavnem uporabljajo izdelki z rebrastim profilom razreda A-III in prerezom najmanj 10 mm. Kot elementi za povezavo okvirnih mrež je dovoljeno uporabljati ojačitev gladkega tipa in manjši del. Beton monolitne podlage za težke konstrukcije je ojačen s palicami večjega dela - 14-16 mm.

Ojačitvena kletka je sestavljena iz spodnjih in zgornjih pasov, pri katerih so palice zložene tako, da je velikost oblikovanih celic približno 20 cm. Pasovi so medsebojno povezani z navpičnimi palicami, ki so pritrjeni s pomočjo pletenja. Višina in površina temeljev vam omogočata, da določite, koliko metrov armature potrebujete za ojačitev betona. Če poznate porabo ventila na 1 m3 vaše armirane betonske konstrukcije, boste lahko izbrali velikost prereza, ki bo odvisna od debeline temeljev.

Postavitev ojačitve temeljev trakov

Ko ugotovite, koliko armature potrebujete, morate iz nje razdeliti konstrukcijo tako, da je potrebna količina kovinske mase na 1 m3 betona. Ustvarjanje ojačitvene kletke, morate paziti na dejstvo, da so vsi njeni elementi prekriti s plastjo betona z debelino najmanj 50 mm.

Določitev, koliko armature je potrebna za krepitev trakov, je nekoliko lažja kot pri masivni betonskih konstrukcijah. V tem primeru je treba upoštevati tudi norme, določene v FER - 81 kg kovine na 1 m3 betonske raztopine. Upoštevati je treba velikost vašega traku. Na primer, če njegova širina ne presega 40 cm, se lahko za oblikovanje enega ojačevalnega pasu uporabita dve palici s prečnim prerezom 10-12 mm. Če je širina večja, je treba povečati število armaturnih palic v vrstici.

Izračunana površina prečnega prereza, odvisno od števila palic

Za podlago, katere globina ne presega 60 cm, je armaturna kletka sestavljena iz dveh stopenj. Če je globina večja, se število stopenj skeleta izračuna tako, da se nahajajo na razdalji 40 cm drug od drugega. Za povezavo ojačevalnih pasov med seboj, kot je omenjeno zgoraj, se uporabljajo navpični mostovi, ki so nameščeni vzdolž celotne dolžine okvirja in jih namestijo v korakih 40-50 cm.

Angle ojačitvene metode

Po preprosti risbi vašega prihodnjega okrepilnega okvirja in ob vseh velikostih na njej lahko enostavno izračunate, koliko metrov palic določenega premera boste potrebovali. Ko boste izračunali skupno dolžino palic, ga boste morali razdeliti po standardni dolžini ojačitve (5 ali 6), in vedeli boste, koliko takih palic je treba kupiti.

Če želite napolniti trakove osnove za enostavno strukturo in tla na vašem območju so močna, se lahko ojačitev betona uporabi z odsekom do 10 mm, kar ustvari ogrodje iz nje po zgoraj opisani metodi.

Določamo porabo ojačitve na kocko

Da bi bila podporna struktura stabilna, je najpogosteje iz armiranega betona. Hkrati je količina ojačitve in drugih kakovostnih lastnosti neposredno odvisna od nadaljnje uporabe nastalega materiala.

Zlasti pri gradnji temeljev - od nadaljnje obremenitve in stabilnosti tal, na kateri bo potekal gradbeni proces.

Standard po standardih

Standardne obrestne mere se izračunajo za različne primere. Pri pripravi projekta so navedeni v tehnični dokumentaciji in jih je treba natančno vzdrževati. V tem primeru arhitekti upoštevajo vse subtilnosti, vključno z obremenitvijo strukture armiranega betona, pogojem tal, podnebnimi razmerami in drugimi potrebnimi pogoji. Zato ni mogoče natančno določiti natančnega zneska za abstraktni primer.

Če želite izračunati za zasebno gradnjo majhnih gospodinjskih stavb, lahko uporabite približne vrednosti in uporabite dopolnilo za morebitne zaplete.

 1. Vrsta fundacije.
 2. Velikost stavbe, ki se gradi in njegova teža.
 3. Značilnosti tal.
 4. Tehnične značilnosti fitingov.

Če se ojačevalnik centrov pogosto uporablja za visoke stavbe, bo poraba ojačitve na 1 m3 betona 2 do 4 krat manjša za majhne konstrukcije in uporabite premer 1 cm z rebrastim profilom.

Nato je treba na tračni podlagi dolžine 9 metrov in širine 6 metrov uporabiti del 0,4x1 metrov, pribor s premerom 12 mm pa mora biti le 18,7 kg. na kocki betonske mešanice in premeru 6 mm. - 5,9 kg. Na splošno je to 24,6 kg. pribor.

Vzroki za odstopanja

V nekaterih primerih je lahko poraba ventilov večja od običajne uporabe.

Razlogi za take spremembe so lahko:

1. Težko graditi tla - plavajoča, peščena tla. Poleg tega možnost potresov, prekomerne vlažnosti, nenadne spremembe temperature lahko povzroči dodatno zavarovanje za varnost zgradbe.

2. Nadaljnja uporaba stavb. Industrijska ohišja s težko opremo, stalno premikanje precejšnje količine virov, detonacija površin zahtevajo posebno pozornost oblikovalcev, vključno z upoštevanjem porabe rebarja na 1 m3 betona.

3. Če se materiali, ki gredo v nadaljnjo konstrukcijo, zamenjajo s težjimi.

Če so lahke zgradbe zgrajene na gostih podlagah, bo ojačitev manjša, saj se bo njegov premer uporabljal manjši.

Steber in ravno

1. Za gradnjo stebričkih temeljev se uporabljajo armiranobetonski stebri, katerih premer se začne od 15 cm. Oblika je pravokotna, okrogla ali kvadratna. Takšni stebri zagotavljajo temelj z natezno in tlačno trdnostjo ter varujejo pred učinki hudih zmrzal.

Obstajata dve tehnologiji, s katerima se vlivajo stebri. Po prvem je v kopalnem jarku nameščen opaž (približno 30 cm večji od zahtevane velikosti), v katerega je ojačana fiksna in je napolnjena s betonom. Na koncu betonskega strjevanja se odstranjuje opaž, končni poln pa se konča. V skladu z drugo tehnologijo je luknja izdelana s posebnim vrtalnikom, ki se na dnu širi.

Rostverk trak iz monolitnega armiranega betona, ki povezuje stebre v eno strukturo. Zaradi tega je temelj bolj odporen, vendar ni obvezen.

Ojačitev mora biti navpična, z ustreznim premerom in navpičnim zarezo. Priključek debelih palic je na tanjši, s premerom 6 mm in bolj gladko. Twigs so vezani s korakom 70-100 cm.

Pri žarenju se uporablja prečni prerez, premer 10-12 mm. s prečnimi gladkimi ligamenti, ki ne nosijo bremena.

2. Ploščati temelj je izdelan iz monolitnih armiranobetonskih plošč. Najpogosteje se izbira na njem ustavi, ko se tla umirijo, stene pa načrtujejo iz neelastičnih materialov, kot so opeka, ekspandirana glina in druge stvari.

Plošče se lahko rebra, zaradi česar so bolj odporne na obremenitve in spremembe v tleh. Proizvodnja takšnih plošč je težja od podobnih plošč. Pesek ali mešanica peska in gramoza se vlije med rebri.

Podlage plošč - kovinske rešetke, ki se nahajajo v zgornjem in spodnjem delu, so medsebojno povezane. Lahko se uporabijo standardne palice z višino 20-40 cm, odvisno od teže stavbe. Premer in presek 10-15 cm. Strokovnjaki priporočajo uporabo vzdolžnih in prečnih presekov.

Algoritem za izračun in zahtevani podatki

Pri porabi ojačitve na 1 m3 betona se upoštevajo naslednji parametri: obremenitev na temelju, premer ojačitve, dolžina palic.

Za določitev obremenitve na dnu hiše se izračuna površina sten, strehe, klet, podnožje in podstrešje, nato pa se približna teža izračuna po tabeli.

Vsota ugotovljenih rezultatov - natančna obremenitev na temelju.

Povprečna teža strešnih materialov, v kg / m. kvadrat.

Povprečna specifična teža stene je 15 cm debela z materiali, v kg / m. kvadrat.

Povprečna teža prekrivanj materialov v kg / m. kvadrat.

Večja je obremenitev, manjša je stopnja, s katero se uporabljajo železne palice, in s tem tudi njegova končna količina.

V skladu s standardom je premer železnih palic odvisen od celotnega prereza celotnega temeljev, je definiran v razmerju od 1 do 0,001, to je, ne manj kot 1%. Za natančne izračune uporabite naslednjo tabelo:

Za nadaljnjo izračun porabe ojačitve na 1 m3 betona je potrebno uporabiti GOST 5781-82 in 10884-94. Vendar pa so najpogostejše vrednosti. S premerom traku 8-14 mm je njegova rebrasta površina najpogosteje potrebnih 150-200 kg palic.

V primeru gradnje stolpcev - ta vrednost doseže 200-250 kg.

Da bi ugotovili, koliko železa je potrebno za celotno zgradbo, se izračuna vsota gradbenega oboda in dolžine vseh sten.

Če pomnožimo podatke s količino ojačitve na 1 m 2 kubičnega, se izkaže skupni znesek, potreben za gradnjo temeljev te stavbe.

Potrošnja ventila

Temelj je temelj, ki lahko prenese tovor iz celotne stavbe. Zato je izračun gradbenih materialov ključna faza, na kateri so odvisni tako stroški konstrukcije kot tudi njegova življenjska doba.

Okrepitev temeljev zahteva natančen izračun porabe ojačitve na 1 m3 betonske osnove in najprej morate določiti vrsto temeljev. Monolitna plošča, pas ali stolpnica - izbira je odvisna od tal, bodoče obremenitve. In že, na podlagi projektne dokumentacije, kjer je naveden razred palic, označen s premerom, se izračuna okrepitev temeljev. Kako določiti količino betona, število ojačevalnih elementov in kakšno bi moralo biti njihovo razmerje med seboj? Za te strokovnjake v tej industriji je težko narediti te izračune.

Katere so metode izračuna za ojačitev?

Za ustvarjanje trdnega okvira gradbeniki se zatečejo k varjeni metodi ali pletenju. Druga vključuje povezavo palic skozi posebno žarjeno nit. Poraba pletilne žice na tono armatura se izračuna na podlagi podatkov o številu spojev in premeru palic. Toda oblika prečnega prereza bo omogočila poznavanje dolžine prekrivanja. Na primer, pri premeru 12 mm se uporabljajo niti od 1,2 mm, več kot 1,4 mm, dolžina pa se lahko spreminja od 30 do 50 cm.

V skladu s SNiP 52-01-2003 je stopnja porabe ojačitve na m2, t.j. število vzdolžnih palic ne sme biti manjše od 0,1% površine prečnega prereza baze. Na primer, višina traku temelj je 1 m, širina je 0,5 m, kar pomeni, da bo potreben material: 1m x 0,5m x 0,1 = 0,05 m² ali 500 mm2.

Vsak izračun količine armatur je individualen, saj ki temelji na vrsti temeljev in njegovi velikosti. Večja je masa strukture, večji je premer, izbran za palice: za lahke s presekom 10-12 mm in za konstrukcijo težkih - 14-18 mm. Poraba armature za kocko betona temelji na pravilih državnega standarda. V njem so prikazane tehnične značilnosti vsakega razreda betona: vsebnost različnih polnil in aditivov. Možen je učinek koeficienta porabe jeklene armature iz norm SNiP 2.03.01-84 in BCH 416-81 (dodatek 452-84). Pomagal bo pri določanju standardne količine materialov v fazi priprave tehnične dokumentacije.

Izračun ojačitve za trakove temeljev je odvisen od specifične sheme ojačitve. Najpogosteje uporabljate 4 ali 6 vzdolžnih palic. Širina bo pomagala določiti, koliko jih je potrebno: če je manj kot 40 mm, potem bo 2 dovolj in če je več kot 3 (za en trak). Pomembno je, da je razdalja od stranske stene fasade do najbolj oddaljenih vzdolžnih palic 5-7 cm. Poleg tega morate poznati dolžino strani hiše, višino temeljev, premer kovine in stopnico med prečnimi palicami.

Za izračun ojačitve na monolitni plošči je vredno upoštevati več pomembnih dejavnikov:

 • Pogled - periodični, valoviti profili bodo zagotovili najvišjo sklopko z betonom.
 • Prisotnost vzdolžnih, prečnih kovinskih palic, katerih premer ne more biti manjši od 10 mm, in v kotih 16 mm se lahko bolje obvladajo z obremenitvijo.
 • Določite način združevanja - pletenje ali varjenje.

Izračunamo porabo ojačitve za temelj 8 za 8 metrov. Velikost prereza palic je 12 mm, stopnica med njima pa je 200 mm. Izračunamo po shemi: 8 / 0,2 +1 (dodamo palico) = 41. In ker so pravokotni, potem 41 x 2 = 82. Pri dveh plasti se izračun nadaljuje in 82x2 = 164 palic. Njihova skupna dolžina bo 164x6 m (standardna vrednost) = 984 m. Število vertikalnih točk se izračuna na naslednji način: 41x41 = 1681 kosov.

Njihova dolžina bo enaka 200 mm (debelina plošče) - 100 mm (alinea 50 mm od zgornjega in spodnjega roba) = 100 mm ali 0,1 m. Količina, v m: 0,1 x 1681 = 168,1.

Metrična površina vseh palic: 984 + 168,1 = 1152,1 m.

Če poznamo iz tabele, koliko tehtnic s premerom 12 mm tehta, lahko izračunamo skupno težo strukture.

Pri določanju porabe armaturne plošče na 1 m3 betona temelj upošteva gostoto betona (manjša je, več je potrebnih palic), velikost in vrsta temeljev. Pomembno je tudi izbrati pravilen premer in smodnost armaturne kletke. Operaterji BETALL-a bodo pomagali izračunati porabo armature za prekrivanje, odvisno od potreb naročnika.