Osnovna tehnološka karta


TIPIČNA TEHNOLOŠKA KARTICA (TTK)

NAPRAVA NARAVNEGA KONKRETNEGA OSNOVA V LETIH

I. PODROČJE UPORABE

I. PODROČJE UPORABE


1.1. Tipični tehnološki zemljevid (v nadaljnjem besedilu TTK) je celovit organizacijski in tehnološki dokument, ki se razvija na podlagi metod znanstvene organizacije dela za izvajanje tehnološkega procesa in določanja sestave proizvodnih postopkov z uporabo najsodobnejših mehanizmov mehanizacije in metod za opravljanje dela na posebej določeni tehnologiji. TTK je namenjen uporabi pri razvoju projektov izdelave del (PPR) s strani gradbenih oddelkov.

- monolitne trakove osnove

Ii. SPLOŠNE DOLOČBE


2.1. Tehnološki zemljevid je bil razvit za kompleks del pri postavitvi plitvih vdolženih temeljev.


kjer je T trajanje delovnega premika brez odmora za kosilo;


K - koeficient zmanjšanja proizvodnje;


Pri izračunih časovnih in trajnih normativov je bil operacijski način z enim premikom sprejet z delovnim premikom 10 ur s petdnevnim delovnim tednom. Čisti delovni čas med premikom je bil upoštevan z zmanjšanim faktorjem v proizvodnji zaradi povečanja trajanja premika v primerjavi s 8-urnim delovnim premikom, ki je enak K = 0,05, in faktorjem obdelave K = 1,25 celotnega časa za 5-dnevni delovni teden (" Smernice za organizacijo rotacijskega načina dela v gradbeništvu, M-2007 ").

kjer je T pripravljalno-končni čas, = 0,24 ure, vključno z:


Odmor, povezan z organizacijo in tehnologijo procesa, vključuje naslednje prekinitve:


Slika 1. Bager nakladač delovnih površin JCB 3CX m


Slika 2. Dimenzije bagrov nakladalca JCB 3CX m


Slika 3. Vibracijska plošča TSS-VP90T


Slika 4. Vibrator IV-47B


Slika 5. Karakteristike tovora žerjavnega dvigala KS-45717


Slika 6. Avtomatski betonski mešalnik SB-159A


Slika 7. Vrtljivo vedro


2.5. Naslednji gradbeni materiali, izdelki in strukture se uporabljajo za gradnjo plitvo polagane podlage: betonska mešanica Cl. B 20, W6, F100 po GOST 7473-2010; grobi pesek po GOST 8736-93; iglavcev razžagan les VI z. Debelina 50 mm, v skladu z GOST 8486-66 *; armiranega jekla razreda A-III (A400), A-I (A400), 12 mm, 20 mm po GOST 5781-82 *; nohti 100x4,0 mm po GOST 4028-63; žično pletenje 1,0 mm po GOST 3282-74.
________________
* GOST 8486-66 preklican. Namesto, od 01/01/88, GOST 8486-86 je bil odobren in uveljavljen. - Upoštevajte proizvajalca baze podatkov.

- SNiP 12-04-2002. Varnost dela v gradbeništvu. 2. del gradbene industrije;

- RD 11-02-2006. Zahteve za sestavo in postopek vodenja izvršilne dokumentacije pri gradnji, rekonstrukciji, remontu gradbenih objektov in zahtevah za inšpekcijske certifikate del, objektov, delov omrežij inženirske in tehnične podpore;

III. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA DELOV


3.1. V skladu s SP 48.13330.2001 "SNiP 12-01-2004 Gradbena organizacija. Posodobljena izdaja" je pred začetkom gradbenih in inštalacijskih del na objektu izvajalec dolžan na predpisan način pridobiti iz projektne dokumentacije in dovoljenja (naročila) za gradbena in inštalacijska dela. Izvajanje dela brez dovoljenja (naročila) je prepovedano.

- pridobiti dovoljenje od tehničnega nadzora naročnika za začetek dela (klavzula 4.1.3.2 RD 08-296-99).
________________
* RD 08-296-99 ni veljaven. - Upoštevajte proizvajalca baze podatkov.


Slika 8. Shema plosko vgradne podlage za nosilne stene:


3.4. Pripravljalna dela


Slika 9. Vezava stavbe na geodetsko konstrukcijsko mrežo


3.4.5.5. Glavne ali glavne osi stavbe so razdeljene na območja od točk načrtovane osrednje mreže gradbišča.


Slika 10. Pritrditev osi stavbe na tleh


3.4.5.9. Glavne (glavne) osi stavb so fiksirane z znaki v obliki odlitkov (glej sliko 11), nameščene vzdolž teodolita, vzporednega z zunanjimi stenami, na razdalji 3-4 m, katerih položaj je pritrjen na sredinsko vlečenje. Na risbi so vse dimenzije prikazane iz ekstremnih medsebojno pravokotnih osi stavbe, ki jih vzame kot izvor koordinat.


Slika 11. Lesena plošča:


3.4.5.10. Inšpektor, ki uporablja teodolit, prenese osne poravnave na zgornji rob deske in jih varuje z nohti ali tveganji. Razčlenitev mest uporabe prask se naredi z metodo vodilnih serifov iz osi X in Y centrirne mreže, ki je na voljo v delovnih risbah. Relativna oznaka 0.000 je oznaka zgornjega dela temeljev stavbe, ki ustreza absolutni znamki, ki je prisotna v splošnem načrtu. Občasno potegnite žico med žeblji na drogu, dobite fiksno os osnove, vmesne osi se prenesejo z linearnimi meritvami. Iz raztegne žice delci jarka kontrolirajo točnost z vodo, nato pa se za oblikovanje temeljne strukture uporabljajo aksialne žice. Za vertikalno razčlenitev temeljev stavbe od trajnih klopi oznake za prenos na krpo in zavarovane z vožnjo nohtov.

Globina osnove, odvisno od globine zamrzovanja tal (SNiP II-B.1-62)

Ocenjena globina zamrznitve pogojno ne-skalnatih tal

Ocenjena globina zamrznitve rahlo izravnane prsti trdne in poltrdne konsistence

1. PODROČJE UPORABE

1.1. Tehnološki zemljevid je bil razvit za postavitev stolpnih monolitnih temeljev za okvir civilnih in industrijskih stavb z uporabo malih panelnih opažev.

1.2. Tehnološka kartica omogoča namestitev monolitnih temeljev z uporabo malih panelnih opažev, ki jih je razvil AOZT TsNIIOMTP (projekt 794B-2.00.000).

1.3. Pri razvoju zemljevida smo kot referenco sprejeli temelje serije 1-412 s prostornino 14,7 m 3.

1.4. V diagramu pretoka so bile obravnavane možnosti za dobavo betonske mešanice v izvedbi:

kamionski žerjav v bunkerjih;

1.5. Prevoz betonske mešanice je zagotovljen z mešalnim strojem SB-159B-2.

1.6. Dela se izvajajo v poletnem obdobju v dveh izmenah.

2. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA DELOV

2.1. Pred ustanovitvijo fundacije je treba opraviti naslednje delo:

organizirano odstranjevanje površinske vode s strani;

urejene so dostopne ceste in avtoceste;

označili poti gibanja mehanizmov, krajev skladiščenja, utrjevanje armaturne mreže in opažev, pripravljeno opremo in pribor;

Ojačana očesa, okviri in opažni kompleti so bili dobavljeni v zahtevani količini;

dokončana je potrebna priprava na temelje;

geodetska razčlenitev osi in označevanje temeljev temeljev v skladu s projektom;

Tveganja, ki določajo položaj delovne ravnine opažnih plošč, so pobarvana na površini betonske priprave.

2.2. Pripravljena podlaga za temelje mora komisija s sodelovanjem naročnika, izvajalca in predstavnika organizacije projekta sprejeti na podlagi akta. Dejanje bi moralo odražati skladnost lokacije, raven temeljne jame, dejansko steljo in naravne lastnosti zemljišča v projekt, pa tudi možnost postavitve temeljev na oznako, brez kršitev naravnih lastnosti baznih tleh ali kakovosti njihovega zbijanja v skladu s projektnimi odločitvami.

2.3. Na napravi za pripravo na temeljih je treba pripraviti skrivno delo.

2.4. Pred montažo oplaščenja in ojačitve armiranobetonskih temeljev mora proizvajalec (nadzornik, strojnik) preveriti, ali so betonske priprave in označevanje položaja osi in oznak temeljne temelje pravilne.

Opaževalna dela

2.5. Oplati na gradbišču morajo biti popolni, primerni za vgradnjo in delovanje, brez sprememb in popravkov.

2.6. Elementi opažev, ki so prispeli na gradbišče, so nameščeni na območju delovanja erekcijskega žerjava. Vse opažne elemente je treba shraniti v položaju, ki ustreza prevozu, razvrščeno po znamki in velikosti. Elemente opažev je treba skladiščiti pod shed v razmerah, ki preprečujejo njihovo poškodbo. Plošče so nameščene v piloti z višino ne več kot 1 - 1,2 m na lesenih blazinicah; se bori na 5 do 10 stopinj s skupno višino ne več kot 1 m z vgradnjo lesenih blazinic med njimi; preostali elementi, odvisno od velikosti in teže, so postavljeni v škatle.

2.7. Melkoshchitovaya opaž sestavljajo naslednje komponente:

linearni ščitniki iz krivljenega profila (kanal), krov v ščitih iz laminirane vezanice debeline 12 mm;

nosilni elementi - kontrakcije so namenjene zaznavanju obremenitev, ki delujejo na opažu, pa tudi za kombiniranje posameznih ščitov na plošče ali bloke. Izdelane so iz krivljenega profila (kanala);

Kotni ščitniki - uporabljajo se za spajanje ploščatih ščitov v zaprtih konturah;

montažni kotiček - služi za priključitev plošč in plošč v zaprtih opečnih krogih;

Napenjalni kavelj - uporablja se za pritrditev kontrakcij na ščite;

nosilec - služi kot podlaga za delovne talne obloge.

2.8. Namestitev in demontaža opažnega dela poteka s pomočjo avtomobilskega žerjava KS-35715 ali KS-45719, KS-4572A.

2.9. Pred montažo opažev se prednastavitev plošč v panelu izvede v naslednjem zaporedju:

na območju shranjevanja zberejo škatlo s spopadov;

na obešalnem ščitu;

na robu ščitov plošče barve tveganja barve, ki kažejo položaj osi.

2.10. Temeljne opore za naprave, izdelane po naslednjem vrstnem redu:

namestite in pritrdite razširjene opažne plošče spodnjega dela čevlja;

postavite sestavljeno škatlo strogo vzdolž osi in pritrdite spodnjo stopničko oplato s kovinskimi zatiči na podlago;

postaviti robove razširjenih plošč nevarnih kanalov, pritrditi položaj kanala druge faze temeljenja;

odstopa od praske na razdalji, ki je enaka debelini ščita, vzpostavi vnaprej sestavljeno škatlo druge faze;

končno namestite drugo okno;

v istem zaporedju namestite škatlo tretje faze;

postavite robove razširjenih plošč nad tveganji zgornjega kanala, pritrdite položaj škatle pod stolpcem;

namestite polje podkolonnika;

namestite in pritrdite opažne obloge.

Montiran opaž se sprejme z dežjem ali delovodjo.

2.11. Pogoj opažev je treba stalno nadzorovati pri betoniranju. V primeru nepredvidenih deformacij posameznih opažnih elementov ali nesprejemljivega odpiranja odprtin je treba namestiti dodatne pritrdilne elemente in popraviti deformirane kraje.

2.12. Demontaža opažnega dela je dovoljena šele po tem, ko beton doseže zahtevano moč po SNiP 3.03.01-87 in z dovoljenjem delavca.

2.13. V postopku razbijanja opažev se površina betonske konstrukcije ne sme poškodovati. Odstranjevanje opažev se izvaja v obratnem vrstnem redu namestitve.

2.14. Ko odstranite opaž, morate:

opravi vizualni pregled opažev;

očistite vse opažne elemente iz spojenega betona;

mazati krove, preveriti in mazati vijačne povezave.

2.15. Sheme izdelave opažev so prikazane na sl. 1-5.

Okrepitev dela

2.16. Rebar mreže podkolonnika so dostavljene na gradbišče in raztovorjene na mestu pred montažo, mreže čevljev - na območju shranjevanja.

2.17. Sestavljanje okvirjev okvirjev podkonstrukcij se izvede na montažnem stojalu s pomočjo prevodnika, tako da z armiranjem ojačitvenih mrež med seboj varčno ali varno.

2.18. Oklopne kletke in mreže čevljev z maso več kot 50 kg so nameščene z avtomobilskim žerjavom po naslednjem vrstnem redu:

kupite ojačevalni očesni čevelj na sponkah, ki zagotavlja zaščitni sloj na projektu.

2.19. Okrepitev se izvaja po naslednjem vrstnem redu:

namestite ojačevalni očesni čevelj na objemke, ki na projektu zagotavljajo zaščitno plast betona;

Po napravi za oplaščenje čevljev so pritrdilni ojačevalniki nameščeni s pritrditvijo na spodnjo mrežo s pletilno žico.

2.20. Ojačevalna dela morajo biti izvedena v skladu s SNiP 3.03.01-81 "Nosilne in zapiralne konstrukcije".

2.21. Sprejetje ojačane armature se izvede pred namestitvijo opažev in je dokumentirano s potrdilom o pregledu skritih del. V poročilu o sprejemu vgrajenih oklepnih konstrukcij je treba navesti število delovnih risb, odstopanja od risb in oceno kakovosti pritrjene armature.

Po namestitvi opažnega dela dajte dovoljenje za betoniranje.

2.22. Sheme proizvodnje armaturnih del so podane na sl. 6 in 7.

Betonsko delo

2.23. Pred polaganjem betonske mešanice je potrebno opraviti naslednje delo:

preveril pravilnost nameščene ojačitve in opažev;

odpravili vse napake na oprijemu;

Podstavek F-1 pod armiranimi betonskimi stebri

Postavitev opažnih plošč

Specifikacija elementov opažev

Količina na temelju F-1, kom.

Površina shield, m 2

na temelju f-1

na temelju f-1

Nosilec s tlemi in tečajno lestev

1. Razporeditev opažnih plošč, glej sl. 2

2. Bracket pos. 20 običajno ni prikazano.

Shema opažne proizvodnje

1 - avtomobilski žerjav KS-35715; 2 - prostor za shranjevanje; 3 - ščitniki za opeke; 4 - kontrakcije; 5 - montažni vogali; 6 - povečane opažne plošče; 7 - ojačitvena kletka; 8 - obese; 9 - betonska priprava

Shema ojačitve temeljev F-1

Postavitev mrežnih podplatov

Specifikacija ojačevalne mreže

Shema proizvodnje armaturnih del

1 - avtomobilski žerjav KS-35715; 2 - prostor za shranjevanje; 3 - temeljni opaž; 4 - postavljena armaturna mreža; 5 - nameščena ojačitvena kletka; 6 - obese; 7 - inventorski ščit (izdelani lokalno); 8 - fiksir zaščitne plasti betona

preveril je prisotnost sponk, ki zagotavljajo potrebno debelino zaščitne plasti betona;

vse gradbene elemente in njihovi elementi so bili podrejeni aktu, dostop do katerega je za preverjanje pravilnosti obrata po betoniranju nemogoče;

opažev in okov je bilo odstranjenih iz razbitin, umazanije in rje;

preveril delo vseh mehanizmov, uporabnost pripomočkov orodja in orodja.

2.24. Dostava betonske mešanice na objekt je zagotovljena z uporabo mešalnikov SB-92V-2 ali SB-159B-2.

2.25. Dobava betonske mešanice do kraja namestitve, ki se upošteva v dveh izvedbah:

avtomobilski žerjav v rotacijskih bunkerjih z zmogljivostjo 1,6 m 3 mešanice, ki jo je izdelal AOZT TsNIIOMTP;

s pomočjo betonske črpalke.

2.26. Struktura betonskih temeljev vključuje:

sprejem in dobava betonske mešanice;

polaganje in kompaktiranje betonske mešanice;

skrb za beton.

2.27. Betoniranje temeljev poteka v dveh fazah:

na prvi stopnji se temeljni čevelj in podkonstrukcija betinirajo na raven dna podlage;

v drugi fazi se zgornji del podlage betonira po namestitvi linije.

2.28. Za nakladanje z betonsko mešanico rotacijski bunker ne zahteva ponovnega polnjenja, temveč jih napolni z mestnim nakladanjem z betonsko mešanico z avtomobilskim žerjavom, ki postavlja bunker v vodoravni položaj.

Mešalnik tovornjakov podpira bunker in raztrese. Nato tovorni žerjav dvigne žlico in ga napolni do kraja razkladanja v navpičnem položaju. Na območju žerjava običajno postavijo več bunkerjev blizu drug drugemu, pri čemer pričakujejo, da je njihova skupna zmogljivost enaka zmogljivosti tovornjaka za mešanje betona. V tem primeru se betonska mešanica istočasno naloži vse pripravljene bučke-žlice, nato pa jih žerjavno izmenično napaja do kraja razkladanja.

2.29. Pri betoniranju monolitnih temeljev s samodejno betonsko črpalko, razpon razvodne palice omogoča, da se betonska mešanica položi v več temeljih. Normalno delovanje betonskih črpalk je zagotovljeno, če se betonska mešanica pretaka skozi betonsko cev z gibljivostjo 4 do 22 cm, kar prispeva k prevozu betona na skrajne razdalje brez stratifikacije in nastanka prometnih zastojev.

2.30. Sheme konkretnega dela so podane na sl. 8 in 9.

2.31. Betonska zmes je nameščena v vodoravnih plasteh z debelino 0,3 - 0,5 m.

Vsaka plast betona je temeljito stisnjena z globokimi vibratorji. Pri stiskanju betonske mešanice je treba konec delovnega dela vibratorja potopiti v predhodno postavljen betonski sloj za 5-10 cm. Korak premika vibratorja ne sme presegati 1,5 njegovega polmera delovanja. Na vogalih in v bližini sten opažev je betonska mešanica dodatno zmečkana z vibratorji ali s splakovanjem z roko shurov. Dotikanje vibra med delovanjem na ventil ni dovoljeno. Vibracije v enem položaju se konča, ko prenehanje sedimentacije in videz cementnega mleka na površini betona. Pri premestitvi počasi izvlecite vibrator, ne da bi se izklopili, tako da je praznina pod konico enakomerno napolnjena z betonsko mešanico.

Prelom med stopnjami betoniranja (ali polaganja slojev betonske mešanice) mora biti vsaj 40 minut, vendar ne več kot 2 uri.

2.32. Po polaganju betonske mešanice v oplaščenju je potrebno ustvariti ugodne pogoje temperature in vlage za betonsko utrjevanje. Vodoravne površine betonske podlage morajo biti v skladu z navodili gradbenega laboratorija prekrita z mokro vrelo, ponjavo, žagovino, folijo, materiali za valjanje, odvisno od klimatskih pogojev.

2.33. Delo na napravi monolitnih betonskih temeljev opravlja naslednje povezave:

raztovarjanje in razvrščanje ojačitvenih mrež in opažnih elementov, nakladanje in razkladanje armaturnih kletk, sestavljenih na stojalu, namestitev armaturnih kletk v podkonstrukcije, montaža in demontaža podstavkov - povezava št. 1:

strojar 5 razr. - 1 oseba

monter (oder) 4 bitov. - 1 oseba

2 bita - 2 osebi.

opažne gradnje - montaža osnovnih opažnih elementov, demontaža opažev s čiščenjem površine, mazanje plošč z emulzijo - povezava številka 2:

Ključavničarji 4 številke. - 2 osebi

3 uvrstitve - 1 oseba

2 bita - 1 oseba;

Shema proizvodnje betonskih del, ko dobava betona mešamo žerjav v bunkerjih

1 - avtomobilski žerjav KS-35715; 2 - mešalni tovornjak SB-92V-2; 3 - vrtljivi lijak BPV-1.6; 4 - obese; 5 - nosilec; 6 - ograje; 7 - zaščitni okovji; 8 - betonirana podlaga; 9 - prostor za shranjevanje

Shema proizvodnje betonskega dela, ko betonsko mešanico dobavlja betonska črpalka

1 - betonska črpalka SB-170-1; 2 - mešalni tovornjak SB-92V-2; 3 - ščitniki za opeke; 4 - betonirana podlaga

ojačitvena dela - vgradnja armaturnih podstavkov za čevlje, montaža armaturnih mrež za podkolonnik na vodniku, varilna dela - povezava številka 3:

monters 3 razr. - 1 oseba

2 bita - 2 osebi

električni varilec 3 razr. - 1 oseba;

betonska dela (ko je betonska mešanica dobavljena z žerjavom) - sprejem betonske mešanice iz mešalnega betona, dobava betonske mešanice z žerjavom, polaganje betonske mešanice z zbijanjem z vibratorji, negovanje betona - del št. 4:

betonski delavci 4 razr. - 1 oseba

3 uvrstitve - 1 oseba

2 bita - 2 osebi;

betonska dela (ko betonska mešanica dobavlja betonska črpalka) - polaganje betonske mešanice z betonsko črpalko s stiskalnimi vibratorji, čiščenje betonske cevi, skrb za beton - del št. 5:

strojar 5 razr. - 1 oseba;

operater 5 mest - 1 oseba

betonski delavci 3 razr. - 1 oseba

2 bita - 1 oseba.

2.34. Proizvodnja betona pri negativnih temperaturah zraka.

Pri proizvodnji betonskih del v zimskem času upoštevajte pravila SNiP 3.03.01-87 "Ležajne in zapiralne konstrukcije" in SNiP III-4-80 * "Varnost v gradbeništvu".

Zimske betonske razmere se upoštevajo, kadar povprečna dnevna zunanja temperatura ne presega 5 ° C ali je najnižja temperatura podnevi pod 0 ° C.

V zimskih razmerah izbira dodatkov in izračun njihove količine poteka na enak način kot poleti.

Konstrukcijo monolitnih armiranobetonskih konstrukcij lahko praviloma izvajamo z več metodami zimske betoniranja. Izbira metode je treba izvesti na podlagi zahtev minimalnih vrednosti delovne intenzivnosti in energetske intenzivnosti, stroškov in trajanja dela ter upoštevati lokalne razmere (zunanja temperatura, obseg dela, razpoložljivost posebne opreme, električne zmogljivosti itd.).

Obetavne so kombinirane metode zimske betoniranja, ki so kombinacija dveh ali več tradicionalnih metod, na primer termos + uporaba betona z dodatki proti zmrzovanju, električno ogrevanje ali ogrevanje v ogrevalnih opažih betona, ki vsebujejo dodatke proti zmrzovanju, električno obdelavo betona v teplyakah itd.

Bistvo metode je ogrevanje betona z ogrevanjem agregatov in vode ter z uporabo toplote, ki se sprosti med utrjevanjem cementa, da pridobi beton določene moči v procesu počasnega hlajenja v izoliranem oplaščenju.

Uporaba betona z dodatki proti zmrzovanju

Bistvo metode je vnašanje v betonsko zmes med pripravo aditiva, ki znižuje zmrziščno točko vode, zagotavlja pretok reakcije cementne hidratacije in utrjevanja betona pri temperaturi pod 0 ° C.

V betonsko zmes v obliki vodnih raztopin delovne koncentracije dodajamo dodatke, ki jih dobimo z mešanjem koncentriranih raztopin aditivov z mešalno vodo in jih napolnimo v betonski mešalnik preko razdelilnika vode.

Predhodno električno ogrevanje betonske mešanice

Bistvo metode leži v hitrem segrevanju betonske mešanice zunaj opažnega materiala, ki ga skozi električni tok poteka, z mešanjem v izolirano opaž, medtem ko beton doseže vnaprej določeno moč v procesu počasnega hlajenja.

Predhodno električno ogrevanje betonske mešanice se izvaja v telesih vlačilcev s pomočjo opreme posta za segrevanje mešanice.

Po dobavi betonske mešanice z mešalnimi komorami se mešanica predhodno segreje na ogrevalni postaji in mešalni tovornjak se napolni z ogrevano mešanico.

Da bi se izognili prekomernemu zadebeljenju vnetljive mešanice betona, trajanje ogrevanja ne sme trajati dlje kot 15 minut, trajanje transporta in vgradnje pa 20 minut.

Za predhodno segrevanje betonske mešanice lahko uporabimo eksoterično metodo. Pri mešanju mešanice z aluminijevim prahom se pojavi eksotermna (s segrevanjem) reakcija.

Bistvo električnega ogrevanja betona je skozi to, skozi ohmski odpor, izmenični tok, zaradi česar se toplota generira v betonu.

Jeklene elektrode se uporabljajo za nanašanje napetosti na beton.

Praviloma lahko spodaj navzgor transformatorji dobavljajo električno ogrevanje in druge metode elektrotermične obdelave.

Betonsko ogrevanje v termoaktivnih opažih

Način ogrevanja je primeren pri uporabi inventarnih obrazcev z jeklenimi ali vezanimi ploščami pri betoniranju sten, tal in podobno.

To je še posebej učinkovito pri postavitvi konstrukcij in struktur, katerih betoniranje mora biti izvedeno brez prekinitev, kakor tudi strukture, nasičene z ojačitvijo. Način ogrevanja je ekonomsko in tehnološko izvedljiv, ne samo pri uporabi dismountable-nastavljivega, temveč tudi blokiranega, nastavljivega kolesa, valjanja in drsnih opažev.

Uporaba termoaktivnih opažev ne povzroča dodatnih zahtev za sestavo betonske mešanice in ne omejuje uporabe plastifikatorjev. Ogrevanje betona v ogrevalni opaž je mogoče kombinirati z električnim ogrevanjem betonske mešanice z uporabo antifriza kemičnih aditivov ali pospeševalcev strjevanja.

Ogrevanje betonskih konstrukcij, izdelanih po opažnih oblikah za betoniranje. Tisti deli konstrukcije, ki niso prekriti s termo-aktivnimi opažnimi elementi, se segrejejo s prožnimi prevlekami (odeje) iz steklenih vlaken in steklene volne.

Tehnologija betoniranja v termoaktivnih oplapah praktično ne odstopa od tehnologije dela v poletnem obdobju. Da bi preprečili izgubo toplote iz vodoravnih površin med prelomi pri polaganju betonske zmesi in zunanjo temperaturo pod minus 20 ° C, je betonska konstrukcija prekrita s ponjavo ali filmskim materialom.

Betonsko ogrevanje z ogrevalnimi žicami

Bistvo metode ogrevanja betona z uporabo ogrevalnih žic je ogrevanje betona s pomočjo žic, ki so v betonu, ki se ogrevajo z električnim tokom. Žice so pritrjene na ojačitvene palice mrež in okvirjev pred polaganjem betonske mešanice.

Betonsko ogrevanje z vročim zrakom

Uporaba vročega zraka za ogrevanje betona povzroči velike toplotne izgube. Zato je priporočljivo, da se ta metoda uporablja z majhno negativno zunanjo temperaturo in dovolj zanesljivo in zatesnjeno toplotno izolacijo. Vroč zrak dobimo v električnih grelnikih zraka ali požarnih grelnikih, ki uporabljajo tekoče gorivo.

2.35. Seznam strojev in opreme je podan v tabeli 1.

2.36. Seznam orodij, orodij, inventarja in pribora je podan v tabeli 2.

Tipična usmerjevalna kartica (TTK). Montaža temeljnih blokov

TIPIČNA TEHNOLOŠKA KARTICA (TTK)

NAMESTITEV TEMELJNIH BLOKOV

1. PODROČJE UPORABE

Tipičen tehnološki zemljevid je zasnovan za namestitev temeljnih blokov.

Montažne trakove osnove sestavljajo montažne vzglavne blazine, ojačene z računanjem, nad katerimi montiramo stene. Armirane betonske osnovne plošče-blazine in bloki betonskih zidov so poenoteni, nomenklatura omogoča njihovo razdelitev v štiri skupine, od katerih ima vsaka zaznano obremenitev. Za povečanje togosti konstrukcije, za uravnavanje usedlin med gradnjo na šibkih tleh in za protisezmatske ukrepe so montažne temelje ojačane z ojačenimi šivi ali armiranimi betonskimi pasovi, razporejenimi na vrhu temeljnih blazin ali zadnjo vrsto stenskih temeljnih blokov na istem obodu.

Za peščena tla se temeljni bloki položijo neposredno na izravnano podlago, za druga tla - na 10 cm debelo peskovno blazinico. Pod podlago temeljev ne puščajte ohlapne ali neobdelane zemlje, jo je treba odstraniti in na svojem mestu je treba pokriti pesek ali drobljen kamen. Globine v tleh z višino več kot 10 cm so napolnjene z monolitnim betonom. Širina in dolžina peščene podlage sta 20.30 cm večja od velikosti temeljev, tako da se bloki ne obesijo od peščene blazine.

Temeljni bloki so postavljeni v skladu s shemo postavitve v skladu s konstrukcijo (slika 1), da zagotovijo odmor za oskrbo z vodo, kanalizacijo in druge vhode.

Slika 1. Namestitev temeljev predprostorskih trakov:

1 - osnovna blazina; 2-stenski blok; 3 - priprava peska; 4 - ojačevalni pas; 5 - postelja iz raztopine; 6 - tesnjenje spoja z monolitnim betonom; 7 - blokiranje drsenja

Namestitev se začne z vgradnjo svetilnikov v vogalih in na stičišču sten. Temeljni blok dobavlja žerjav do mesta vgradnje, ga vodijo in spustijo na podnožje, manjša odstopanja od načrtovalnega položaja se odpravijo s premikanjem bloka s pritrdilnim drogom z napetimi trakovi. Hkrati se površina podlage ne sme zlomiti. Obroči se odstranijo, ko enota vzame pravilen položaj v načrtu in višini. Vrzeli med bloki traku in lateralnimi sinusi v procesu namestitve so napolnjeni s peskom ali peščeno zemljo in stisnjeni

Pri nameščanju temeljev za stolpce skrbno nadzirajte položaj nameščenih blokov glede na glavne osi. S pomočjo nivojev nadzirajo položaj višine blokov, preverite nivo dna stekla za steklene plošče in za druge - preverite zgornjo ravnino blata.

Vgradnja kletnih sten (stenskih blokov) se začne po preverjanju položaja položenih temeljnih blokov (vzglavnikov) in vodotesnih naprav. Če v projektu ni posebnih navodil, se kot izolacija razširi plast malte z debelino 2 3 cm na očiščeni površini temeljev; rešitev služi tudi kot izravnalni sloj.

V skladu s shemo ožičenja na temeljih označite položaj stenskih blokov prve (spodnje vrstice), pri tem pa upoštevajte kraj navpičnih spojev. Namestitev se začne z namestitvijo svetilnikov v vogalih in na stičišču sten na razdalji 20,30 m. Po namestitvi svetilnikov na ravni vrhov zategnejo vrvico - pristanišče, vzdolž katerega so nameščeni vrstični bloki.

Naslednje vrstice blokov so v istem zaporedju nameščene, označujejo postavitev blokov na spodnji vrstici. Prvi dve vrsti blokov so nameščeni iz položenih temeljnih blokov, poznejši - od inventarnih odrov. Blagovna znamka raztopine, na kateri se blokirajo, je navedena v osnutku.

Montažni žerjav se lahko namesti na stran izkopa, nato pa se znotraj grabeja najprej namestijo vsi temeljni bloki, nato pa blokira klet. Če je žerjav v jami, so temelji in stene klete vgrajeni v ločene odseke, ob predpostavki, da namestitveni žerjav ne bo mogel znova vstopiti na območje, kjer so bili bloki že postavljeni

2. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA DELOV

Montaža temeljev iz predprostora

Izpušni sistem Assembler IV (M1) - 1;

Zbiralci III kategorije (M2, M3) - 2;

Voznik tovornjaka z žerjavom V izpust (M) - 1.

Pred zlaganjem blokov morate:

- preveri pravilnost razčlenitve stavbnih osi;

- v celoti pripravi podlago v skladu s projektom in tehničnimi pogoji;

- pri delu v zimskih razmerah za zaščito podlage od zamrzovanja (bloki se namestijo na odmrznjeno, tla);

- pripravite in postavite na območju žerjava celoten niz blokov;

- čistih blokov umazanije in zmrzali.

Dela je treba izvajati v skladu z varnostnimi in varnostnimi predpisi za delavce.

Vgradnja temeljev predprostorskih trakov opravi v naslednjem vrstnem redu:

- pripraviti osnovo in bloki;

- Označite mesta polaganja blokov in jih položite;

- napolnite spoj z betonsko mešanico in kompakten vodoravni šiv.

Slika 2. Organizacija na delovnem mestu

1 - kraj skladiščenja blokov; 2 - platforma za sprejem rešitve; 3 - tovornjak žerjav;

M, M1, M2, M3 - delovna mesta inštalaterjev.

Preverjanje, brušenje blata in čiščenje spodnje ravnine (M3, M, strganje, strgalo, smučanje, sl. 3, 4). Montažer M3, preverjanje oznake, geometrijske dimenzije temeljnih blokov in zanesljivost montažnih tečajov, škarje.

Na signalu monterja M3 voznik žerjava M dvigne blok do višine 50-70 cm. Ko je zagotovljena zanesljivost obrezovanja in po čiščenju spodnje ravnine blata pred umazanijo in zmrzaljo, namestitveni sistem M3 signalizira nadaljnje dviganje in premikanje bloka na jarku.

Predložitev bloka na mesto namestitve (M3, M, sling). Voznik žerjava M gladko dvigne blok in ga napaja do kraja vgradnje. Montažer M3 spremlja blok na rob jame.

Delovna navodila

# M12SNiP 3.03.01-87 # S nn. 3,9, 3.11

Montaža temeljnih konstrukcij je dovoljena šele po zaključku celotnega kompleksa zemeljskih površin, razpadanja osi in konstrukcije temeljev.

Pred montažo naj bodo zgornji robovi osnovnih plošč in blokov ter na njihovih podlagah nameščeni z neizbrisnimi tveganji za barvo, ki določajo položaj osi plošč in blokov. Podporne površine plošč in blokov morajo biti očiščene zaradi kontaminacije.

Namestitev blokov kleti je treba začeti z vgradnjo svetilnikov v kotičke stavbe in na presečišču osi. Enote svetilnika so nameščene tako, da njihova aksialna tveganja združujejo s tveganji centralnih osi v dveh medsebojno pravokotnih smereh. Po poravnavi položaja svetilnikov v načrtu in višini je treba nadaljevati z namestitvijo običajnih blokov.

Namestite navadne bloke, usmerite spodnji del obrezanih blokov spodnje vrstice, vrh - na središčno os.

Bloke zunanjih sten, ki so nameščene pod nivojem tal, je treba izravnati na notranji strani stene in nad - na zunanji strani.

Vertikalne in horizontalne šive je treba napolniti z malto in na obeh straneh vezati.

inštalater, višji v povezavi;

montažni delavec;

Delavec, ki izvaja vrvje.

Shema organizacije delovnega mesta (slika 9) in vrstni red izvedbe del

Slika 9. Shema organizacije delovnega mesta pri nameščanju blokov traku:

Države članice, M - delovna mesta inštalaterjev;

1 - montažni bloki, 2 - montažni ostanki, 3 - malta, 4 - montažni blok, 5 - škatla z ročnim orodjem, 6 - lesena letvica.

Naprava se ukvarja s pripravo enote za vgradnjo in dobavo. Oprime blok, preveri pravilnost kavljev, očisti umazanijo in nabiranje betona in po tem, ko je blok pripravljen za namestitev, pošlje na mesto namestitve.

Montažerji pripravijo mesto namestitve za blok: z lesenimi kolesi, ki so bili predhodno udarjeni na raven zasnove baze, kot referenčne točke, nivojsko podlago postavite z lopatami. Nato namestitveni enoti vzamejo enoto na višini 200. 300 mm od površine podnožja, jo usmerite v pravo smer in pustite žerjavniku, da dvigne žerjav na pripravljeno posteljo.

Pravilnost namestitve je preverjena z uporabo aksialne žice, raztegnjene na drsniku (ta žica določa črto roba bloka). Z uporabo vodovoda se preveri, ali položaj vgrajene enote ustreza oblikovnemu. Pri odstopanju blokirajte enoto s pomočjo sestavnega dela.

Tolerance, mm

# G0 Offset glede na središčne osi

Odstopanje oznake zgornje podporne površine temeljev

Odstranite inštalaterje blokov, če je potrebno. Po dviženju blokirajo blok, pregledajo kakovost drsenja, očistijo blok peska in tal, nato dovolijo, da se blok premakne na območje shranjevanja, kjer ga namestitelj prevzame, ga položi na obloge in odstrani zanke.

Priprava enote za vgradnjo (slika 10), delavca, izvedba vrvja

Slika 10. Shema dviganja prednastavljenega temeljnega bloka:

1 - lesene obloge, 2 - lesene obloge, 3 - dvižni blok, 4 - univerzalna oprema za prijemanje, 5 - delavec, izvedba vrvja.

1. daje vozniku dvigala signal za predložitev univerzalne dvižne naprave 4 na območje shranjevanja blokov.

2. Napravo obrača kljuke za pritrdilne zanke za blok 3.

3. Signali operaterja žerjava, da povlečete zanko.

4. Odhaja iz bloka v varno območje na razdalji 4000. 5000 mm.

5. daje upravljavcu dvigala signal za dvig enote na višino 200 mm.

6. Preveri kakovost obrezovanja. Če enota ni pravilno pritrjena, se spusti po ukazu delavca, ki izvaja vrv, ki jo znova niza in omogoča, da se dvigne na isto višino.

7. Preglejte površino bloka in očistite od priliva betona in umazanije.

8. Daje signal za dovajanje elementa na mesto namestitve.

Priprava mesta namestitve bloka (slika 11), izvajalca delavca, opravljanje inštalacijskega dela, starejši v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijska dela

Slika 11. Shema priprave peščene baze:

1 - pripravljena baza, 2 - vgrajena enota, 3 - malta lopata, 4 - delavec, opravlja inštalacijska dela, 5 - delavec, opravlja inštalacijska dela, najstarejši v povezavi.

1. Gradbeni delavec, višji v povezavi, in gradbeni delavec, ki opravlja preverjanje namestitve, da ugotovi, ali obstajajo deleži, ki označujejo osnovno oznako.

2. Gradbenik, starejši v povezavi, in gradbeni delavec, ki izvaja lopate, rahlo postavlja podnožje 1 pod blokom in se osredotoča na raven predhodno usmerjenih lesenih koles.

3. Delavec, ki opravlja inštalacijska dela po potrebi z lopato 3, vrže pesek.

4. Gradbeni delavec, višji v povezavi periodično preverja vodoravni položaj podnožja: namešča tirnico na vrhu kolov in meri odprtino med tirnico in ravnjo peska s kovinskim ravnilom (reža ne sme presegati 5 mm).

5. Delavec, ki opravlja inštalacijska dela, višji v povezavi in ​​delavec, ki izvaja inštalacije, razgrajuje orodja, naprave in opremo v skladu s shemo delovnega mesta.

6. Delavec, ki opravlja inštalacijsko delo, višji v povezavi in ​​delavec, ki izvaja napetost pri montaži, osno žico.

Namestitev enote (slika 12) so delavci delavci, ki opravljajo inštalacijo, višji je v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijska dela

Slika 12. Montažna shema montažna osnovna enota:

1 - podlaga za pesek, 2 - vgrajena enota, 3 - delavec, opravlja inštalacijska dela, 4 - univerzalna naprava za obremenitev, 5 - vgrajena enota, 6 - delavec, opravlja inštalacijska dela, višji v povezavi.

1. Namestitveni delavec, višji v povezavi, daje vozniku žerjavov signal, da dobavi blok 5 v območje namestitve.

2. Delavec, ki opravlja inštalacijska dela, starejši v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijske dejavnosti, dobi blok 5 na višini 200 mm od površine podnožja.

3. Delavec, ki opravlja inštalacijska dela, višji v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijska dela, usmeri blok in se osredotoči na aksialno žico, ki pritrjuje linijo roba bloka.

4. Delavec, ki opravlja inštalacijske dejavnosti, starejši v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijske naloge, zadrži enoto ob spuščanju.

Uskladitev bloka (slika 13), delavca izvajalcev, izvajanja inštalacij, starejših v povezavi in ​​delavcev, ki izvajajo inštalacijska dela

Slika 13. Shema poravnave vgrajenega bloka:

1 - montirana enota, 2 - plumb, 3 - delavec, izvedba instalacije, najstarejši v povezavi, 4 - aksialna žica, 5 - vgrajena enota, 6 - ostanki, 7 - delavec, opravlja inštalacijska dela.

1. Gradbeni delavec, višji v povezavi, pritrdi vodo 2 na osno žico 4 in preveri položaj bloka. V prisotnosti odstopanj od načrtovalnega položaja daje ukaz delavcu, ki izvaja namestitveno delo, da premakne blok.

2. Delavec, ki opravlja inštalacijsko delo s pregrado 6, premakne blok v želeno smer.

3. Namestitveni delavec, višji v povezavi, ponovno preveri natančnost vgradnje enote.

Rasstropovka blok (slika 14), izvajalci delavca, ki izvaja montažo, višji v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijska dela

Slika 14. Shema postavitve nameščene enote:

1 - delavec, opravlja inštalacijska dela, višji v povezavi, 2 - delavec, opravlja inštalacijska dela.

1. Namestitveni delavec, višji v povezavi, ukazuje vozniku žerjava, da popusti zanke.

2. Delavec, ki opravlja inštalacijske dejavnosti, višji v povezavi in ​​delavec, ki opravlja inštalacijsko delo, odstrani kljuke iz sklopov tečaja v bloku.

Pri pripravi osnove je pomembno, da se lotimo procesa samokontrole. namestitveni delavec, starejši v povezavi, periodično uporablja tirnico do zgornjega dela kladivih stebrov ali tveganja, ki se nanjo nanašajo. Dno tirnice določa višino peščene podlage, katere kakovost je določena z odstopanjem od vodoravne črte. Ker je tirnica vodoravna, je treba razdaljo med spodnjim robom tirnice in površino podlage izmeriti na več točkah. Te točke morajo določiti učenci, tako da jih najprej vizualno predstavijo.

Če razdalja med spodnjim robom pritrjene tirnice in podnožjem presega 5 mm ali je dolžina tirnice več kot trije odmiki večji od 3 mm, je podlaga neprimerna za pritrdilne konstrukcije. Zbiranje določenega števila odstopanj vodi k zmanjšanju kakovosti dela. Če so netočnosti manj od norme, se delo šteje za zadovoljivo. To kaže na zakon prehoda od količine do kakovosti.

- od poravnave referenčnih blokov vgradnje sten s tveganji centralnih osi - največ 12 mm;

- od navpičnice zgornjega dela ploskev stenskih sten - 12 mm.

Rešitev blagovne znamke mora ustrezati načrtu.

Mobilnost raztopine za posteljo naprave mora biti 5-7 cm.

Vgradnja stenskih blokov mora biti izvedena v skladu z oblogo.

- nanašanje rešitve, postopek določitve katerega se je že začel, pa tudi obnova njegove plastičnosti z dodajanjem vode;

Tehnološka kartica na osnovni napravi za tipično tehnično stavbo za PPC

MINISTRSTVO ZA KOMUNIKACIJE SZSR

GLAVNI GRADBENIŠTVO
KOMUNIKACIJSKE STRUKTURE

SPECIALIZED CONSTRUCTIVE TECHNOLOGICAL
GRADBENI TEHNIČNI BUREAU

POPRAVEK TRUST MANAGER

TEHNOLOŠKA MAPA
O NAPRAVI FUNDACIJE POD TIPIČNIH
TEHNIČNA OBJEKTA ZA RRS

1. PODROČJE UPORABE

1.1. Tehnološki zemljevid je bil razvit za postavitev temeljev za tipično tehnično zgradbo iz aluminijastih plošč za PPC.

Tehnološki zemljevid je bil razvit v skladu z "Smernicami za razvoj standardnih tehnoloških kart v gradbeništvu" (Centralni znanstveni inštitut za varnost v letalstvu Državnega odbora za gradnjo ZSSR, 1976) za uporabo pri gradnji stavb po projektu GSPI (naroč. Št. 5496, 1976).

Zemljevid je zasnovan za delo v poletni sezoni v kateri koli podnebni coni.

Temelj stavbe sestavljajo trije elementi: blazine iz monolitnega betona M-100 (osnovna), montažne armirane betonske opore OP-12, kovinske kupole SV-23, nameščene na podporni blazini in pritrjene z električnim varjenjem.

1.2. Struktura del, ki jih obravnava kartica, vključuje:

- rezanje zemlje rastlinske plasti;

- opažni temelj;

- naprava monolitnega blazina pod bazami;

- namestitev temeljnih blazin OP-2;

- montaža pilotov SV-23;

- polnjenje jame.

2. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA KONSTRUKCIJSKEGA PROCESA

Pred začetkom gradnje tehničnih temeljev je treba opraviti naslednje delo:

- priprava gradbišča z dostopom do naprave in intrasite ceste.

2.1. Rezanje zemlje rastlinske plasti

Dela se izvajajo po tipičnem tehnološkem zemljevidu za rezanje rastlinske plasti tal prve skupine z buldožerji D-157 in D-271A (Dodatek 1).

2.2. Ročna naprava

Ta diagram poteka z gradnjo temeljev na globini 2,8 m, spodnji sloj pa 1,3 m - skalnata tla, zgornja plast - tla tretje kategorije naravne vlažnosti.

Zgornji sloj je razvil buldožer v začasnem odlagališču. Delo se izvaja v skladu s tipičnim tehnološkim zemljevidom "Razvoj prsti skupine I-III na širšem območju s polaganjem v začasno odlagališče ali kavalir z buldožerji D-384 (Dodatek 2). Na tej kartici je sprejet buldožer D-493.

Dno plasti naj bi razvil bager "bager" 0,25 m 3 s predhodnim vrtanjem in peskanjem lukenj za vsako podlago (ki jo izvaja posebna organizacija Vzryvprom).

Kot osnovo za razvoj jame, jarkov in jarkov je bila sprejeta standardna tehnološka karta za vrtalne in plavajoče luknje (Dodatek 3).

Pred razvojem eksplodiranega zemljiškega bagra je treba opraviti naslednje delo:

- nameščena obnoyka z obliko navpičnih višin in osi temeljev na tleh;

- izpust podtalnice;

- tekoče opazovanje je bilo pripravljenih za preverjanje oblikovalskih oznak na dnu jarka.

Razvoj jame za vsako podlago ločeno izvajajo trije vzdolžni vzporedni razmaknjeni zarezi z enostranskim položajem zemlje v odlagališče (slika 1). Tla iz odlagališča z buldožerjem premaknejo rezalnik. Po razbijanju osi in meja penetracij (osi prodiranja sovpadajo z osmi temeljev), pa tudi meje temeljev v načrtu je nameščen bager, premaknjen z osi za razdaljo 1 m. (Pri uporabi bagra z velikim volumnom vedra in velikim radijem raztovarjanja je odmaknjena razdalja od osi lahko je super).

Odstranitev zemlje je nameščena na razdalji najmanj 0,5 m od roba.

Razvoj jamstev za vid na oblikovalsko znamko je, da se pred začetkom dela (po geodetski razčlenitvi) stalne vidne svetilke pritrdijo okrog oboda jame, in za samopreverjanje se pomočniku voznika dobi prenosni pogled (slika 1). To vam omogoča, da se razvijete do oznake modela z dovoljeno natančnostjo SNiP.

Ko koplje jamo za podlago, tla ne dosežejo oznake za oznako za 15 cm. Tla se odstranijo (V kat.) Ročno s pomočjo vlačilca, z natovarjanjem v kadi in dviganjem na površino z žerjavom.

2.3. Obrati za napravo naprave

Pred začetkom namestitve temeljnega opažnega dela je potrebno opraviti naslednje delo:

- spodnji del jarka je poravnan z oblikovalskimi oznakami;

- dostavljeni so bili opažni ščitniki in njihovi pritrdilni elementi;

- akte sprejemanja temeljev fundacij v skladu z izvršilno shemo;

- Žica se raztegne preko mesta vgradnje opažev, ki določa položaj vzdolžnih in prečnih osi temeljev.

Opažni temelji sestavljajo pravokotne škatle. Vsaka škatlica je sestavljena iz dveh parov "vgrajenih" in "pokrivnih" ščitov (slika 2), vezanih v parih z žičnimi vezmi. Škatla je pritrjena s stojali ali stojalom v stene izkopa. Ekstremne deske plošč in konci vseh plošč so privezane z dvema nohtoma na vsakem križišču. Nokti so zamašeni s strani ščitov, ki so obrnjeni proti betonu.

Sl. 1 Razvoj jame

Sl. 2. Opažne temelje

Univerzalna vrv

Napenjalni 4-kraki 4SK-2, 01R1K-1-0,8

Napenjalni obroč s polavtomatskim. zaklepanje

Delo opravi povezava dveh oseb:

tesar 4th razr. - 1,

2. tesar - "- - 1.

Medtem ko je tesar 2. spusti materiale v jamo, četrtega nivoja tesarja. pripravi za namestitev ščita, zmanjša želeno dolžino naslonjala in rezanje žice za estrihe.

Po tem oba mizarja nadaljujeta direktno na namestitev temeljnih plošč. Škatlo sestavljajo oba tesarja. Če želite to narediti, dva nakryvnyh ščit nameščen na robu vzporedno med seboj in vstavi med hipoteko ščit.

S pomočjo vstavljenih opornikov se ščitniki za vbrizganje pritisnejo na zaporne palice, pritrjene na pokrivne plošče. Potem se žični segment preide v režo med ploščami enega od bokov tako, da zajema ščiti ščit ščit. Konci žice gredo skozi nasprotni ščit na straneh zloženega dna in jih zavrtite izven škatle. Po tem se estriha zvije. Žico na šivanih trakovih je treba rahlo rezati s kladivom, tako da se ne izravnava, ko je podlaga odlite in estrih se ne popusti. Po zaključku montaže škatle, mizarji nadaljujejo namestitev na osi projekta. Da bi to naredili, na zgornjih robovih ščitnikov škatle natančno natisnemo sredino njegovih strani. Potem vzamejo dve previdno žlebasti letvi in ​​ju nadoknadita čez škatle, tako da se njihovi bočni obrazi popolnoma ujemajo z osmi, ki se uporabljajo na robovih. Konci tirnic morajo štrleti 500-600 mm čez stene škatle. Skozi žične osi, ki sekajo čez jamo, vrgajo vrvice dveh plitvih linij, nato pa mizarji premaknejo škatlo, tako da bočne ploskve pritrjenih letev dotaknejo obeh vodov. Ko bo to doseženo, bo polje stojalo natanko vzdolž osi projekta. Škatla se nato poravna tako, da so zgornji robovi vodoravni in trdno pritrjeni s klini in podstavki. Načrtovalni položaj zgornjega dela oplate se preverja po ravni. Po pritrditvi škatle se odstranijo brušeni trakovi.

2.4. Naprava monolitne blazine in namestitev modularne blazine OP-2 (slika 3)

Pred začetkom betoniranja je potrebno sprejeti opaž.

Betonsko mešanico dobimo z žerjavnim žerjavom (Q = 5 - 12 ton) v kadi z zmogljivostjo 1 m 3. Cevovodi za polnjenje na prenosnem tlaku za preprečevanje izgube betona. Betoniranje temeljev (h = 30 cm) poteka v enem koraku.

Kompaktno mešanico skladno z zahtevami SNiP-15-76.

Delo opravlja povezava treh konkretnih delavcev na odrih, ki jo servisira tovornjak žerjavnega operaterja.

Voznik žerjava ga premakne z enega parkirnega mesta na drugega in zavije z žlice v beton do mesta vgradnje.

Betonski rafter 2. vzame betonsko mešanico, očisti telo tovornjaka, tulke polne kadi, vzame in nastavi prazno za nakladanje.

Betonski delavci 3. in 2. izpusta vzamejo žlico, naloženo na mestu polaganja mešanice, odprejo ventil, vklopijo vibraco in enakomerno porazdelijo mešanico na površino temeljev, nivoja in kompaktnega betona z vibratorjem. Med izravnavo in zbijanjem betona operater žerjava prevaža preostali beton v vedro na drugo podnožje (ki dela z enega parkirišča) ali spremeni parkirišče. Pri stiskanju betonske mešanice z globokimi vibratorji je treba konec delovnega dela vibratorja potopiti v beton do globine 5-10 cm;

Fundamentne vibracije se končajo po prenehanju betonske mešanice in videz cementnega mleka na površini betona. Betonirana podlaga je treba občasno zalivati ​​z vodo, najkasneje 12 ur v prvih dneh betonskega utrjevanja ter v vročem in vetrovnem vremenu - od 2 do 3 ure po koncu betoniranja. Pri temperaturi 5 ° C in manj vode ne izvajamo.

Platforma za shranjevanje blazinic, pilotov in sprejem betona

1. Meja nevarnega območja za žerjav KS 3561A z višino dvigovanja tovora do 4 m je enaka največjemu odmiku delovnega kljuka plus 2.2 m

Tehnične značilnosti žerjava KS 3561A

Dolžina puščice, m - 18

Višina dviganja, m

Sl. 3. Diagram pripomočka za pripravo betona, namestitev OP, namestitev pilotov

Odstranjevanje temeljev se opravi, ko beton doseže 15% trdnost, kar zagotavlja varnost površine in robov vogalov pri odstranjevanju opažev. Čas za dosego zahtevane moči je odvisen od vrste in blagovne znamke cementa, temperature okolice.

Ko demontažo opažev, sestavljenih iz ščitov, tesarji uporabljajo vrsto lomilnikov, žebljev.

Opažne plošče so shranjene s pomočjo za prihodnjo uporabo.

Pred namestitvijo OP-12 je treba osnove sprejeti z aktom na podlagi izvršilne sheme geodetske preiskave njihovega dejanskega stanja.

V tem TC je obravnavana različica s predhodno postavitvijo OP.

Dostava podpornih blazin za objekt proizvajajo težka vozila tipa KAMAZ-5320 s prikolicami GKB-8350. Vsaka serija vzglavnikov mora imeti potni list.

Namestitev OP-2 nosi povezavo treh ljudi, ki služi vozniku žerjavov.

Povezovalni namestnik 4. december. in namestitveni 2. bit. pripravite osnovno lupino raztopine. Nato vzdolž središčnih osi označite mesto namestitve podporne blazine. Drugi inštalator nasloni temelj ojačevalnih zank s štirivimno zarezo in naroči upravljavcu žerjava, da raztegne zanko in nato dvigne podporno ploščo do višine 20-30 cm.

Na ukaz namestitelja četrtega bitka. Nosilec žerjava dvigne temelj in ga pripelje do mesta namestitve, ustavi na višini 500 mm nad površino pripravljene osnove.

S tega položaja monterji četrte in druge številke na oznakah na stolpičnem dnu fundacije postavljajo temelj na zasnovane osi in ga brez motenj na površini podnožja postavijo v konstrukcijsko pozicijo.

Načrtovalni položaj najvišje stopnje kontrole blazine.

Po končani namestitvi podpornih ploščic se aksialna tveganja nanašajo na zgornje površine s svojo neizbrisno barvo, po kateri se predajo v skladu z aktom z uporabo geodetskega raziskovanja njihovega dejanskega položaja.

Nato nadaljujte s polnjenjem in zbijanjem tal okoli temeljev.

2.5. Vgradnja SV-23 pilotov (glej sliko 3)

Pred vgradnjo jeklenih pilotov je treba izvesti naslednje pripravljalne ukrepe:

- potrdilo o sprejemu opravljenega dela je bilo sestavljeno na podlagi izvršilne sheme geodetske preiskave dejanskega položaja konstrukcije

- kovinske pilote so bile dobavljene in postavljene po ožičnem načrtu (glej sliko 1);

- tveganje osrednjih osi na temeljih;

- namestitvena os na spodnjem (podpornem) delu pilota;

- temelje so napolnjene s tlemi na raven vrh OP;

- na osi črke stavbe s premikom 90 mm v smeri nasproti parkiranju žerjava je pritrjena žična os, ki je pritrjena na stavbo obnovka in prečkajo jamo.

Proces montaže pilotov sestavljajo tri zaporedne operacije: dviganje v navpični položaj, usmerjanje na vgrajene dele podporne blazine in pritrditev s pomočjo varjenja in fiksiranja dela OP.

Drsni in dvižni piloti se izvajajo z dvokomponentno obrobo, GOST 19144-73 (glej sliko 2) ali polavtomatsko obese Smal

Delo opravlja povezava treh oseb: namestitveni link 5th razr. - 1, namestitveni 4-ti bit. - 1, varilec 4. bit. - 1.

4. namestitveni program pritrdi obrobe na vrh kupa, izvede drobljenje z obročastim drogom "na pločevino" ali s polavtomatskim obročkom S.I. Smal in pošlje signal vozniku dvigala, da dvigne stolpec do višine 20-30 cm. Potem ko je preveril zanesljivost vrvi, signalizira voznika žerjava, da premakne kup v jamo. Po zaključku operacije namestitveni program četrte dis. pade v jamo.

Na signal monterja 5. dec. Voznik žerjava premakne kup na mesto namestitve. Nato monterji 5. in 4. števila sprožijo dno kupa nad vgrajenim delom temeljev, združijo tveganja na temelju s tveganji na kupu, nato pa na signal monterja 5. izpusta. spustite kup, zategnite trakove. Namestniki petega in četrtega števila poravnajo kup v strogo navpičnem položaju s pomočjo opor. Varilec 4. razr. preveri navpičnost kupa na digitalni osi s pomočjo vodovoda in združuje aksialna tveganja na temelju s tveganjem na kupu in z električnim varjenjem začne zvariti dno kupca na vgrajeno osnovo. Med varjenjem montaži držijo zgornji del kupa z zavihki vzdolž rege, dokler ni zavarovan.

Po tem, ko je kupil, namestitveni stroj 5. dep. se vzpenja po montažni lestvi, odstranjuje kup in odstrani strije, ter monterja 4. izpuščaja. pripravi naslednji kup za namestitev; Varilec še naprej zavara kup vzdolž naležne konture in po zaključku nadaljuje z namestitvijo naslednjega kupa. Od enega parkirnega mesta žerjava je nameščenih 6 - 7 pilotov, po katerem se žerjava premika (brez zunanjih podpor).

2.6. Polnjenje jame

Delo temelji na standardnem tehnološkem zemljevidu "Napolnitev jame s tlemi skupin I-III s buldožerjem" (Dodatek 4).

2.7. Sestava brigade

Monter petega razr. - 1 oseba

Tesarji 4. stopnje - 2 osebi

Betonski tretji - "- - 3 -" -

Isolovshchiki 3. bit. - 3 - "-

Varilec 4. - "- - 1 -" -

3. bagri - "- - 10 -" -

2.8. Urnik dela

2.9. Stroški dela

Stroški dela na enoto., Man-h

Stroški dela za celotno količino, man-dni

Cene na enoto merjeno

Stroški celotnega zneska dela, rub.-policaj.

Rezanje rastlinskega sloja z buldožerjem D-493, ki ga premaknete na 50 m in raztovarjate

Razvoj zemlje III mačke. premikanje do 50 m in raztovarjanje

Vrnitev buldožerja D-493 v zakol prazna

Vrtalne luknje, razstreliva

100 rm m luknjo

Razvoj eksplodiranega bagra za bagre "bager". 0,25 m 3 z odlaganjem tal v smetišče

Premikanje pražene zemlje v odlagališče

Ročno dokončanje tal V kat. jackhammer

Obrati za napravo naprave

Betoniranje temeljev z žerjavom za tovornjake

Raztovarjanje iz avtomobila in postavitev na mestu namestitve temeljev

Montaža montažnih ojačanih vzglavnikov

Montaža kovinskih pilotov

Isti temelji

Ročni nazaj

Enako, buldožer z gibom na 60 m

Naprava se izliva iz jame

2.10. Postoperativni nadzor kakovosti dela na fundaciji

Ime transakcij, za katere velja nadzor

Nadzor kakovosti izvajanih dejavnosti

pravilnost izvajanja ukrepov za odstranjevanje površinske vode, načrtovanje zemljišč, razkosanje rastlinskih tal in selitev v odlagališče

med delom

pravilnost odstranitve osi in razčlenitev jame

teodolit, kovinski trak.

pred izkopom

navpične oznake na dnu jame, ravnost dna

med delom

navpične oznake na dnu jame, ob upoštevanju pomanjkanja, velikosti jame v načrtu na dnu in na vrhu, kakovosti pritrditve sten jame

nivo, trak meri vizualno

Obrati za napravo naprave

skladnost s konstrukcijskimi oznakami na vrhu temeljne opore, geometrijskih dimenzij, navpičnosti opažev, pravilnosti vezanja na osi

nivo, plumb, zložljiv meter

med namestitvijo opažev

Kakovost pritrditve opažev

med namestitvijo opažev

Naprava monolitne osnove

mobilnost betonske mešanice, tehnologija polaganja betonske mešanice, pravilno kompaktiranje, debelina plasti, polaganje, zadostnost kopičenja

vizualno, stožec StroyNIIL

Naprava monolitne osnove

temeljne znamenitosti

Namestitev osnovnih vzglavnikov

namestitev nadzorne mize na osi temeljev, skladnost s projektom, prenesenim na konkretno pripravo osi, točnost položaja osi

natančnost namestitve OP, skladnost z oblikovalskimi oznakami in osi

med namestitvijo

Namestitev osnovnih vzglavnikov

blazinice in vodoravno oblazinjenje blazin

med delom

osi za risanje in praske, pravilnost in zanesljivost zdrsa, pravilnost namestitvene tehnologije in natančnost vgradnje

med namestitvijo

blagovna znamka elektrod, velikost šivov

vizualno, meter

med namestitvijo

pravilnost in zanesljivost obrezovanja

navpična namestitev Koaksialnost stebrov v zgornjem in spodnjem delu, zanesljivost začasnega pritrditve

plummet

kakovost varjenja, kakovost protikorozijske prevleke

ki ustreza debelini zemlje, ki jo je treba izpolniti s sprejeto metodo

2.11. Varnost

Pri proizvodnji gradbenih del bi morali voditi naslednji dokumenti:

- "Pravila o varnosti v gradbeništvu" (SNiP III-4-80);

- "Pravila za gradnjo in varno obratovanje žerjavov" (Moskva, Metalurgija, 1976);

- "Enotni varnostni predpisi (EPB) za postopke razstreljevanja."

Posebno pozornost je treba nameniti:

- pred začetkom operacij razstreljevanja je v polmeru 200 m vzpostavljena prepovedana cona;

- gradbišče mora biti ograjeno, prepovedano je dostop do gradbišča s strani nepooblaščenih oseb;

- med delovanjem bagra ni dovoljeno opravljati nobenega drugega dela s strani obraza in biti pri ljudeh znotraj območja bagra plus 5 m;

- med prekinitvijo dela bagra (naprava pritrditev izkopa) je potrebno premakniti od roba izkopa do razdalje najmanj 2 m in spustiti vedro na tla;

- Za spuščanje delavcev v jamo je treba namestiti stopnice z širino najmanj 0,6 m z ograjami ali lestvi;

- materiale iz demontaže oplaščenja je treba takoj spustiti na tla, sortirati (z odstranitvijo štrlečih delov) in shraniti v dimnik;

- Pred dviganjem z žerjavom betonske mešanice v vedrih je treba preveriti njihovo uporabnost. Zabojniki za betonske mešanice morajo biti opremljeni z napravami, ki jih je mogoče uporabljati (ključavnice), in preprečiti nenamerno odvajanje mešanice. Razdalja od dna kadi do površine, na katero se mešanica izprazni, ne sme presegati 1 m pri razkladanju. Pri kompaktiranju betonske zmesi z električnimi vibratorji je treba upoštevati naslednje zahteve:

a) zagotavljajo vibracijske roke z amortizerji, ki zagotavljajo vibracije, ki ne presegajo najvišjih dovoljenih norm za ročne orodje;

b) pri prekinitvah dela in pri prehodih betonskih delavcev z enega mesta na drugega bi morali biti elektrovibatorji izklopljeni;

c) ne pranje vibracij z vodo;

- med montažo morajo imeti inštalaterje na voljo preskušene zanke ustrezne zmogljivosti;

- na mestu izdelave gradbenih del je treba objaviti shemo obojnih temeljev in pilotov;

- mora upravljavec žerja vedeti, katere ukaze posluša;

- območja, ki so nevarna za gibanje ljudi med namestitvijo, morajo biti ograjena in opremljena z jasno vidnimi opozorilnimi znaki;

- delo na izolaciji temeljev in pilotov je dovoljeno po zaključku vseh inštalacijskih del na zajemu;

- Delo na izolaciji temeljev in pilotov se lahko dovoli pri delavcih, mlajših od 18 let, ki so opravili zdravniški pregled, so preučevali varnostne predpise za 6-10 urni program in imeli ustrezno potrdilo v rokah;

- vsi delavci morajo pred začetkom dela opraviti informiranje in se prijaviti v dnevnik obveščanja;

- Na mejah nevarnega območja je treba v času razstreljevanja postaviti varovalne stebre, tako da so vse poti, ki vodijo do mesta razstreljevanja (ceste, poti, prileti) stalno opazovane; vsak post mora biti na vidnem polju sosednjih delovnih mest;

- med izdelavo peskanja je prepovedano hoditi v nevarnem območju;

- v eksplozivnih operacijah je obvezna uporaba zvočnih signalov (piščalka, sirena, megafon); noben glasovni signal ni dovoljen;

- osebe, ki so opravile industrijsko usposabljanje in imajo ustrezno potrdilo o njegovi pravici do uporabe, lahko delujejo s perforatorjem;

- Cev povežite s kladivom, ko je ventil zaprt. Pri spiranju cevi je treba zagotoviti, da zračni curek ni usmerjen na osebo, ki dela ali druge;

- ne dovolite preskušanja kladiva z vrtljivim vrtalnikom;

- med delovanjem je potrebno zagotoviti, da kabel, cev ali oblačila ne padeta na vrtljivi bit.

3. TEHNIČNI IN EKONOMSKI KAZALCI

Stroški dela za celoten obseg - 95 človek-dni

Stroški dela na temelj - 3,16 človek-dni

Proizvodnja na delavca na dan - 22,7 rubljev.

Plača na delavca na zamenjavo - 5,01 rub.

4. MATERIAL IN TEHNIČNI VIRI

Potreba po osnovnih konstrukcijah in polizdelkih

37 mm pločevina

Rezalna plošča IV z - 40 mm

Opažne plošče, plošče - 25 mm

Dnevniki IV z Æ = 12 cm

Žica 4 mm

Potreba po materialnih in tehničnih virih

Ime strojev, opreme, orodij, inventarja in dodatkov

Bager-bager, emk. žlica 0,25 m 3

4-krakovna zanka Q = 3,2 t Æ = 4 m

Univerzalna vrv (obroč)

Q = 3,2 t, dolžina vrvi 8 m

Zložljiv kovinski meter

Ime materiala za vzdrževanje

Norma na uro stroja

Količina na sprejeto količino

Dodatek 1

Tipična tehnološka kartica za rezanje rastlinske plasti prsti prve skupine z buldožerji D-157 in D-271A

1. PODROČJE UPORABE

Tipičen diagram omogoča rezanje zelenjave plast zemlje skupinah od I do globine 50 cm v območjih omejenega širine (30 m) v gradnjo stavb, cest, železnice prečne prehode buldožer prevoz ali jarek s premikom tal pomeni eno stran.

Dela se izvajajo v odmrznjenih tleh naravne vlažnosti z nagibi mesta, ki ne presega 15 stopinj v nepolnjenih pogojih med dvomestnim delom s premikom 8 ur.

2. TEHNIČNI IN EKONOMSKI KAZALCI

zapletenost rezanja 1 m 2 buldožerja D-157

zapletenost rezanja 1 m 2 buldožerja D-271A

zmogljivost buldožerja D-157 na premik

produktivnost buldožerja D-271A na premik

zapletenost rezanja 1 m 2 buldožerja D-157

zapletenost rezanja 1 m 2 buldožerja D-271A

zmogljivost buldožerja D-157 na premik

produktivnost buldožerja D-271A na premik

3. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA PROCESA PROIZVODNJE

I. Pred začetkom dela v načinu preklopa (slika 1) je treba izvesti naslednje:

a) geodetski pregled površin, ki jih je treba razviti;

(b) so navedena odlagališča za odlaganje odpadkov;

c) osi delovnega središča so določeni z oblačili izven delovnega območja;

pred začetkom dela izvajalci proizvodnega procesa poznajo projekt ali shemo proizvodnje del in standardnih tehnoloških pravil.

Ko razvijajo in premikajo tla, se buldožer, ki dela v preletnem vzorcu, premika v ravni črti, tako da vzporedno vzpenjajoče se gibe brez zavojev. Ko gredo naprej, buldožer odreže zemljo na določenem delu proge in ga prevaža na odlagališče (delovna kap), nato pa se vrne na začetek rezanja zemlje, obrnjen (v prostem teku).

Pri uporabi preklopnega vzorca ena tretjina noža buldožerja poteka vzdolž predhodno rezane površine, tako da valji med prevozom ne tvorijo iz raztaljene zemlje.

Ko je rastlinska plast razrezana, se mora buldožer premikati v prostem teku z nožem, ki se spusti, da se poviša površina.

Na začetku rezanja se vsa potisna sila porabi le pri rezanju, zato je treba rezilo buldožerja na začetku rezanja poglabljati na največjo globino, in ko se zemlja nabira, se nož postopoma poglablja.

Rezanje se opravi pri prvi hitrosti z največjo obremenitvijo motorja.

Najbolj produktivno delo buldožerja je doseženo na nagibu od 10 do 15 stopinj.

Ii. V primeru kopanja se rezanje rastlinske plasti opravi v skladu s sl. 2

Sl. 1. Izkopavanje

Sl. 2. Rezanje rastlinske plasti

1 - buldožer D-271A; 2 - penetracije buldožerja; 3 - razmiki med penetracijami

Metoda izkopa jarka ima dve različici:

a) gibanje zemlje v jareku, razporejen med valji predhodno pršenega tla;

b) namestitev jarkov v celinski zemlji.

V tem primeru se zaporedni prehodi buldožerja vzdolž ene tirnice razrežejo v jarke s debelino globine na debelo plasti z vrzeli med jarki 0,75 m.

Nastale prirobnice ščitijo pred izgubo tal med prevozom in omogočajo boljše izkoriščanje moči buldožerja.

Ta shema se priporoča, če je globina rastlinskega sloja večja od 25 cm.

4. ORGANIZACIJA IN DELOVNE METODE DELAVCEV

Sestava povezave, poklica in ravni

Vrsta dela

Voznik buldožerja 5. kategorije

rezanje rastlinske plasti

Voznik buldožerja 6. kategorije

rezanje rastlinske plasti

Največja operativna zmogljivost buldožerjev je mogoče doseči pod pogojem jasne sheme organizacije in tehnologije dela. Upoštevati je treba naslednje dejavnike, ki vplivajo na uspešnost:

a) kombinacija posameznih delovnih postopkov skrajša čas cikla delovanja buldožerja, zato je dviganje noža združeno z razkladanjem in spuščanjem noža s premikom prestavne ročice traktorja in z zagonom buldožerja v vzvratni smeri;

b) obrabljene nože je treba obrniti ali stopiti.

Varnostna navodila

1. Osebju, ki servisira buldožer, je treba zagotoviti navodila, ki vsebujejo varnostne zahteve, navodila za signalizacijski sistem, pravila o končni obremenitvi in ​​hitrostih stroja ter možne kombinacije obratovanja.

2. V nasprotnem primeru med delom upoštevajte varnostna navodila, navedena v SNiP III-A.11-62.

Urnik dela

Stroški dela

5. MATERIAL IN TEHNIČNI VIRI

Delovni materiali v kg na 1000 m 2 površine

Za eno uro dela

Opomba Poraba goriva se izračuna po zmogljivosti.

Dodatek 2

Tipičen tehnološki zemljevid za razvoj skupine I - III tal na velikem območju s položajem v začasno odlagališče ali konvoj z buldožerji D-384

1. PODROČJE UPORABE

Tipičen tehnološki zemljevid se uporablja pri načrtovanju, organizaciji in proizvodnji razvoja tal v skupini I - III na velikem območju s položajem v začasnem odlagališču ali kavalirju z buldožerji D-384.

Razvoj zemljevida temelji na fragmentu jame s globino 3 m z dimenzijami 89 m do 38 m vzdolž dna pod "mešalnik z zračno cisterno-trosmerni hodnik", model št. 902-2-67.

Razvoj 31788 m 3 prsti skupin I, II in III izdelujejo dva buldožerja D-384 v dveh izmenah za 10,6; 11,2 in 11,9 dni, oziroma poleti; vsebnost vlage v tleh.

Povezava tipične tehnološke karte z lokalnimi pogoji gradnje obsega določitev obsega dela, mehanizmov, potreb po materialnih virih in grafični shemi organizacije procesa.

2. TEHNIČNI IN EKONOMSKI KAZALCI KONSTRUKCIJSKEGA PROCESA

Kompleksnost celotnega obsega dela

Kompleksnost enotnosti. merjeno

Izhod na delavca na premik

Stroški strojnega izmenjevalca buldožerja za celoten obseg dela

Poraba dizelskega goriva

3. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA KONSTRUKCIJSKEGA PROCESA

Pred začetkom izkopavanj je potrebno opraviti naslednje delo:

a) obvladal gradbišče;

b) zgrajene so bile začasne stavbe in objekti, ki so potrebni za obdobje izkopavanja;

c) izvedena so bila postavljena dela, označene so meje razvoja mesta;

d) urejeni so drenažni jarki in začasna električna osvetlitev območja;

e) je uokvirjen z razčlenitvijo spletnega mesta;

e) Mehanizmi, dostavljeni na spletno stran.

Tipični tehnološki zemljevid ponuja dve možnosti za razvoj izkopa.

Možnost 1: v primeru ene same operacije dveh buldožerjev na masivni način z odlagališči, opremljenimi s "krilnimi odprtinami", in z rotorsko metodo z odlagališči škatle (slika 1, 2).

Sl. 1. Shema razvoja in gibanja tal na množičen način:

B1 - buldožer številka 1; B2 - buldožer številka 2; → - delovna kapa buldožerja; ↔ - buldožer v prostem teku; - razsvetljevalni stolp

Sl. 2. Shema razvoja in gibanja tal v rovni metodi:

B1 - buldožer številka 1; B2 - buldožer številka 2; → - delovni hod buldožerja, ↔ - prosti tek v buldožerju; - svetlobni stolp

Možnost 2: v seznanjenem delovanju dveh buldožerjev na enak način kot v različici 1 (slika 3, 4).

Z masirano metodo buldožer pobere tla in jo premakne od kraja rezanja na 10-15 m, se vrne v prvotni položaj s povozilom 3-5 m, ponavljajoče se postopek rezanja. Tla, zbrana v tem procesu, se premaknejo naprej do valjarja, ki je že napolnjen, in nato oba valja istočasno premaknejo na odlagališče. Zemeljski valji ne morejo samo podvojiti, ampak tudi obremeniti.

Najboljše je to storiti pri razvijanju trdnih tal v III. Skupini, ko se buldožer nož skoraj ne prodre in se pravilna količina tal ne kopiči takoj na kup (slika 1, 3).

Z metodo jare se trak zemlje razvije v širini, ki je enaka dolžini rezila buldožerja. Potem se drugi jermen razvije vzporedno s prvim na razdalji 0,5-0,7 m drug od drugega in tako naprej.

Levi mostici med jarki so odrezani po razvoju jarkov. Ko se izreze uporablja globlje kot 2 m zloženi-jarka zasnovo, pri kateri je osnovni premaz zasnovan na stopnjah višine 1 m. Vsa dela pri razvoju vdolbine in premik tal izvedemo brez buldožer preobrat pri vrnitvi zakolom povratnega giba (sl. 3, 4).

Sl. 3. Shema razvoja in gibanja tal na množičen način:

B1 - buldožer številka 1; B2 - buldožer številka 2; → - delovna kapa buldožerja; ↔ - buldožer v prostem teku; - svetlobni stolp

Sl. 4. Shema razvoja in gibanja tal v rovni metodi:

B1 - buldožer številka 1; B2 - buldožer številka 2; → - delovna kapa buldožerja; ↔ - buldožer v prostem teku; - svetlobni stolp

Najboljša razdalja za buldožerje je 50 m.

Izvede se obračun izvajanja obsega dela in kontrole kakovosti:

a) način delovanja - v procesu delovnih strojev;

b) z metodo instrumentalnih meritev opravljenega dela.

4. ORGANIZACIJA IN DELOVNE METODE DELAVCEV

1. Sestava povezave po poklicu in razdelitev dela med člani povezave je podana v tabeli:

Sestava povezave po poklicu

Voznik buldožerja 6. kategorije

razvoj in premikanje tal v kategoriji I - III s polaganjem v začasnem odlagališču z razrahovanjem prsti skupine II - III z nameščenim riparcem med obratnim tokom na buldožerju

2. Zaporedje operacij je podano v tabeli:

Zaporedje delovnih postopkov

1. Razvoj in gibanje tal skupine I - III s buldožerji D-384

a) z masivno metodo razvoja buldožerja (B1) z rezilom, opremljenim s "širino kril", proizvaja niz tal in ga premika od kraja ubijanja do 10 - 15 m, se vrne v prvotni položaj; korak nazaj za 3 - 5 m, ponavlja cikel. Tla, zbrana ob istem času, se premakne naprej do že polnjenega valja, po katerem se buldožer (B2) premakne na odlagališče ali na kavalirni strani z lopaticom, opremljeno z "odpiralnimi odprtinami" (slika 1);

b) z razvojem načela kopanja, vsak od dveh buldožerjev (B1 in B2) z odlagalnimi vrati škatle razvijajo tla v trakovih, ki so po širini enak dolžini odlagališč. Vrvi se razvijejo vzporedno med seboj na razdalji 0,5 - 0,7 m drug od drugega. Levi skakalci so odrezani po razvoju jarkov. Zasnovana zemljišča se premaknejo v odlagališče ali kavalier (slika 2)

a) dva buldožerja (B1 in B2) z odlagališči, opremljenimi s "širinami kril", razdalja med koncema odlagališč, ki niso večja od 40 cm, razvijajo tla na masivni način (slika 3);

b) dva buldožerja s škatlastimi odlagališči razvijejo tla po metodi rova ​​in jo premaknejo v odlagališče. Hkrati razdalja med koncema njihovih kopic ne presega 40 cm (slika 4). V 1. in 2. različici, ko buldožer preusmeri svoj prosti tek, je načrtovano, da bo tla skupin II-III razbremenila z vgrajenim podajalnikom.

3. Metode in tehnike

Vsaka povezava je sestavljena iz dveh ljudi - voznikov buldožerjev iz 6. kategorije. Da bi izboljšali zmogljivost buldožerjev na lahkih in lahkih tleh, se na odlagališčih uporabijo odstranljivi "krilni dilati", odlagališča pa se višajo za 35 cm.

Da bi povečali produktivnost buldožerja ob povratnem prostem teku buldožerja, se uporablja vgrajen podajalnik dizajna zaupanja Tagilstroy. Ripper je povezan s skupnim togim sistemom, ki se vrti glede na os kolutne podstavne osi. Takšno predhodno razrahljanje tal skupin II - III povečuje produktivnost buldožerja za 15%.

Za povečanje zmogljivosti buldožerjev se uporablja metoda parne operacije dveh buldožerjev. Dva rezila dveh vzporednih gibajočih buldožerjev na razdalji 30-40 cm sta izdelani kot ena podvojena dolžina.

Delo buldožerov je organizirano na tak način, da se pri vožnji po spustu zbira odlagališče tal.

4. Varnostna navodila

Pri proizvodnji zemeljskih površin za razvoj skupin I - III tal, je treba upoštevati varnostne predpise, ki jih predpisuje SNiP III-A.11-70, in naslednje splošne zahteve:

a) na območju delovanja delovnih teles buldožerjev je prepovedana proizvodnja drugih del in prisotnost ljudi;

b) izločanje suhega, gnitega v koreninah dreves brez sprejetja ustreznih varnostnih ukrepov ni dovoljeno;

c) vsak buldožer mora biti opremljen z zvočnim alarmom. Pomembnost signalov je treba razložiti vsem delavcem, povezanim z delovanjem stroja;

d) razvoj in premikanje tal s buldožerji pri premikanju navzgor ali navzdol po pobočju z naklonom, ki je večji od tistega, ki je naveden v potnem listu buldožerja.

5. Urnik dela

6. Izračun stroškov dela (za ENiR 1969)

Hitrost za eno. meritve, man-ure

Stroški dela za celoten obseg dela, man-days

Stopnja na enoto ukrepa, rub.-policaj.

Stroški dela za celoten obseg dela, rub.-policaj.

Pritrditev enote v položaj. Razvoj tal s premikom na razdalji 50 m in raztovarjanje. Prazen prazen buldožer

a) tla skupine I

b) tla skupine II

c) tla skupine III

7. MATERIAL IN TEHNIČNI VIRI

1. Stroji, oprema, orodja in naprave

na traktorju DET-250

kup s "krilnimi odprtinami" ali "vrati škatle"

strukture zaupanja "Tagilstroy"

revija "Novice o gradbeni opremi ZSSR" številka 10, 65

2. Operativni materiali

Ime materiala za vzdrževanje

Norma na uro stroja, kg

Količina sprejetega volumna za buldožer D-384

Antifriz (tekočina z nizko zmrzovanjem)

Opomba Norme porabe dizelskega goriva so bile sprejete na podlagi Dodatka 2 k Odredbi št. 48 Ministrstva za notranje zadeve in gradnje z dne 26. marca 1968.

Dodatek 3

Tipičen tehnološki zemljevid vrtalnih vrtin med razvojem jame, jarkov in jarkov *

* TTK je bil razvit z zaupanjem Orgtekhstroy Glavyuzhuralstroy Ministrstva za pnevmatike ZSSR.

I. UPORABA

Tipični tehnološki zemljevid se uporablja pri načrtovanju, organizaciji in proizvodnji vrtalnih in plavžnih lukenj pri razvoju jam, kanalov in jarkov v katerem koli času v letu.

Razvoj standardne tehnološke karte temelji na razvoju jame s podnožjem 24 '9 m in globine 2,15 m za objekt podstave (tipični projekt 407-3-89) in jarkov 1,25 m podnožja v bazi, 1,5 m globine in Dolge 100 m za polaganje plinskih cevi s premerom, ki ne presega 300 mm.

Vrtanje lukenj Æ 42 mm je narejeno s perforatorji PR-30L, ki delujejo iz kompresorja DK-9.

Kratkotrajna eksplozija z uporabo pirotehničnega releja KZDSH-58. Delo na razbremenitvi tal opravlja brigada 7 ljudi v 3,98 izmenah - za izkop in 3,15 izmena - za jermen pri opravljanju peskanja med dnevnimi urami. Povezava tipične tehnološke karte z lokalnimi pogoji gradnje obsega določitev obsega dela, skupine tal, mehanizmov mehanizacije, grafične sheme in potrebe po materialnih virih.

Ii. TEHNIČNI IN EKONOMSKI KAZALCI KONSTRUKCIJSKEGA PROCESA

Kompleksnost celotnega obsega dela

Kompleksnost 1 m 3 eksplodirala zemljo

Proizvodnja na delavca na premik peska

Potreba po kompresorju

III. ORGANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA KONSTRUKCIJSKEGA PROCESA

Pred izdelavo peskanja je bilo po opravljenem gradbišču opravljeno naslednje delo:

a) pri razvoju jarka:

- površinske vode so preusmerjene;

- dostop in pripravljene začasne ceste;

- označevalna dela so bila opravljena z oznako meje načrtovane površine, mrežo izvrtin;

- na spletno stran so bili dobavljeni potrebni mehanizmi, oprema, ročno in strojno orodje;

b) pri razvoju jarek:

- površinske vode so preusmerjene;

- vzdolž poti obstajajo začasna merila uspešnosti, povezana z nivelirnimi potezami s stalnimi referenčnimi točkami;

- središčne osi in koti vrtenja poti so pritrjeni in vezani na trajne predmete na tleh (zgradbe in zgradbe);

- označena na tlorisni površini presečišča poti z obstoječimi komunikacijami;

- ki ga ustvari dejanje razčlenitve poti z navezavo izjav, meril in vezi;

- na delovno mesto so bili dobavljeni potrebni stroji, oprema, ročno in strojno orodje.

Eksplozivne snovi se dostavijo predmetu na posebno vozilo na dan eksplozije v količini, ki je potrebna za nastanek eksplozije ob prvem pobiranju.

Zrahljanje tla se izvede z metodo vrtine po zaporedju (glej sliki 1 in 2). Za vrtalne luknje se uporabljajo vrtalni stroji PR-30L z nizom treh vrtin: grederja in dveh glavnih vajah. Prvi je dolg 0,6-0,7 m, drugi je 1,5 m, tretji pa 2,5 m. Premer glave zadnje strani je 2-3 mm večji od premera glavnega vrtalnega lista. Prvič, celoten niz lukenj se vrti pri prvem zasegu z vrtanjem, nato pa se vrti s prvim in drugim vrtalnikom. Normalni zračni tlak za vrtanje mora biti 5 - 6 atm.

Sl. 1. Shema dela:

1 - eksplozivno polnjenje; 2 - kopalni material; 3 - eksplozivna skala; 4 - detonacijska izvrtina; 5 - pirotehnični rele LH-58; 6 - električni detonator; 7 - kompresor DK-9; 8 - posebno vozilo na osnovi avtomobila GAZ-52-03; - splošna usmeritev dela; → - smer eksplozije; →.fm - smer vrtanja; I, II, III, IV - vrtalniki

Sl. 2. Shema dela:

1 - eksplozivno polnjenje; 2 - kopalni material; 3 - eksplozivna skala; 4 - detonacijska izvrtina; 5 - pirotehnični rele KZDSH-58; 6 - električni detonator; 7 - kompresor DK-9; 8 - posebno vozilo na osnovi avtomobila GAZ-52-03; I, II, III, IV - vrtalniki; - splošna usmeritev dela; → - smer eksplozije; →.fm Smer vrtanja

Na zemljevidu se na podlagi izračuna upoštevajo naslednje velikosti lukenj:

Razdalja med vrtinami

Razmik med vrsticami

Praznjenje - kratko odloženo, s pomočjo amonita, detonacijske vrvi in ​​pirotehničnega releja KZDSH-58 v vrstah s časovnim zamikom 50 m / s. Poraba eksplozivov na luknjo je:

Pirotehnični rele se vstavi v rušenje omrežja detonacijskega kabla, tako da konektor detonacijske vrvice releja poveže z omrežjem LH na vložku. Shpurovy polnjenja se začnejo z uporabo vnesenih segmentov LH, od katerih je vsak zaporedno povezan z glavnimi linijami LH, ki tečejo po vsaki vrsti stroškov.

Po končanem vrtanju je treba preveriti, ali lokacija, globina in premer lukenj ustrezata danim in če so luknje iz podrobnosti detajlov temeljito očiščene. Pri ponovnem vrtanju je potrebno izvrtino izvrtati do želene globine.

Po prejemu pirotehničnega releja KZDSH-58 se opravi zunanji pregled, pri čemer se pozornost nameni:

a) kakovost kosov LH - odsotnost zlomov in poškodbe jedra;

b) celovitost cevi;

C) trdnost pritrditve segmentov LH na cev;

d) prisotnost in pravilnost uporabe šablona na cevi releja (puščica mora biti usmerjena na krajši segment srednje šole);

e) skladnost časa pojemka, navedenega na cevi, ki je navedena na nalepki.

Po eksploziji je potrebno pregledati eksplodirane vrste tal in še posebej sumljive na neuspeh.

Iv. ORGANIZACIJA IN METODE DELA DELAVCEV

1. Sestava brigade po poklicu in razdelitev dela med enotami:

Sestava povezave po poklicu

Količina, jedla.

Servis kompresorjev, ki zagotavljajo normalno dovajanje zraka v perforatorje. Med eksplozijo zaščitite predmet

Vrtalne luknje Æ 42 mm s pritrditvijo kladivnega kladiva na cev, pihanje cevi in ​​preizkušanje kladiva, spreminjanje vibrirnih vrtanj in krone, pihalnih lukenj, ki se gibljejo od luknje do luknje, prenašajo kladivo in cevi. Vrtalni kladivo. Merjenje in zapiranje lukenj s stekleno podlogo. Med eksplozijo zaščitite predmet

Razstreljevanje v vrtinah s pomočjo detonacijske vrvi s pripravo VM, odpiranjem, merjenjem in čiščenjem vrtin, izdelavo strelcev, polaganjem in čiščenjem kabla, pregledom eksplozivnega omrežja, pregledom mesta eksplozije, dajanjem signalov in preklopom iz ene vrste izvrtin v drugo

2. Metode in tehnike dela

Vrtalne in plavžne operacije izvajajo dve enoti, ki delujejo v enem premiku.

Prva povezava je sestavljena iz petih oseb:

vrtalniki 4 kategorije - 4 osebe. (B1, B2, B3, B4);

4 inženirja za razkladanje kompresorja - 1 oseba. (M1).

Druga povezava je sestavljena iz dveh oseb:

4 izpustne blastere - 2 osebi. (B1, B2).

Na začetku premika upravljalnik kompresorjev M1 izmenično zažene kompresorje, preveri njihovo delovanje in dvigne tlak do 5 atm. V prihodnosti skozi ves premik spremlja normalno delovanje kompresorjev in tlak zraka, ki se prenaša na perforatorje.

Vrtalke B1, B2, B3 in B4 pripravljajo vaje za delo v tem času, nato pa razstrelijo cevi, pritrdite vrtalna kladiva na cevi in ​​preverite njihovo delo z zagonom.

Vrtanje vrtalnih lukenj na prijemalih vrtalnikih deluje v parih glede na sheme dela, prikazane na sl. 1 in 2. Vrtalke B1 in B3 izdelujejo vrtalne izvrtine s kratkimi vrtinami dolžine 0,6 - 0,7 m zaporedoma vzdolž vrstic, ki se gibljejo od nasprotnih koncev ulova proti drugemu. Z namestitvijo delovnega perforatorja s svedrom v osi določene smeri luknje se zračni ventil odpira na prvi delovni položaj in krona se usmeri vzdolž osi, dokler vrtalna plošča ne začne v skalo. Po tem odprite zračni ventil tako, da ga nastavite na drugo mesto in nadaljujte vrtanje z rahlim pritiskom na ročico za pištole, kar daje krono možnost, da zavzame določeno smer. Po izvrtanju luknje se perforator pritisne na ramo z zadostno silo aksialne smeri in nadaljuje vrtanje do globine 0,5 m. Vrtalni stroji B2 in B4 vrtine 1,5 m, ki se gibljejo skupaj z vrtalniki B1 in B3, so izvrtane luknje izvrtane do globine 1,5 m. Pri vrtanju zagotavljajo, da je perforator usmerjen ravno vzdolž osi luknje, vsaka 5 minut pa s stisnjenim zrakom piha luknjo. Vrtalni stroji B1 in B3 vrtine z vrtalniki dolžine 2,5 m do vnaprej določene globine. Po končnem čiščenju lukenj so zaprti z pergaminskimi zamaški.

Vrtalni stroji B2 in B4, ki so dokončali vrtanje do globine 1,5 m, spremenijo vrtanje in skupaj z vrtalniki B1 in B3 dokončajo vrtanje lukenj na vnaprej določeno globino. Po končanem vrtanju vrtalniki B1, B2, B3 in B4 odklopijo perforatorje iz zračnih cevi, pokrivajo luknjo za dovod zraka v perforatorju z lesenim vtikačem in ga prenesejo na drug kavelj. V tem času voznik kompresorja s pomočjo posebnega stroja vzame kompresor na varno razdaljo.

Nato so vsi vrtalniki B1, B2, B3, B4 in gonilo kompresorja M1 v zaščiti objekta.

Eksplozivi B1 in B2, preden se dokonča vrtanje izvrtine na pobiralni napravi, zdrobite amonit v zaboju v osrednjem skladišču, izrežite detonacijski kabel na določene velikosti, naložite VM na poseben stroj, ga dostavite predmetu in ga razložite. Nato preverite lokacijo, globino in premer lukenj, ki jih dobite, jih temeljito očistite z blata in, če je potrebno, posteljnino. Prepričajte se, da je bilo vrtanje vrtin na zgrabi končano, vrtalni stroji in kompresor pa so stali na objektu, eksplozivi so nastavili polnjenje lukenj. Strelec B1 povezuje vozle na koncih segmentov detonacijskega vrvice, da poveča detonacijo in spusti vrv v izvrtine, ki ga postavijo vzdolž celotne dolžine.

Strelec B2, ki sledi strelcu B1, s pomočjo lijaka in merilne skodelice v nekaj korakih, v luknjah naredi eksplozivno polnjenje. Po vsakem zaponku rahlo stisne eksplozive z rammerom. Strelec B1, ki postavlja kos LH v luknjo, zelo natančno polni material z inertnim materialom za dno (vrtalno moko ali pesek) v več korakih z zbijanjem, tako da ne škodi kosom LH, ki prihajajo iz luknje. Strelec B2 po zaključku polnjenja eksplozivov skupaj s strelecom B1 na podoben način povzroči blokado lukenj.

Po končanih blokirnih luknjah razstrelilna sredstva B1 in B2 pritrdijo segmente LH z dolžino 20-25 cm do vložka ali (po metodi, navedeni v navodilu v škatli z LH), na glavne žice, s čimer se zagotovi, da se smer eksplozije v segmentih LH in glavnih žic. Tesno pritiskanje konca odseka LH na glavno žico eksplozive jih pritrdite z izolirnim trakom (pletenice ali vrvice), pri čemer se izognete ostrim robom, izvrtinam in zvitkom.

Potem povezujejo pirotehnični rele KZDSH-58 na prekinitev glavnih omrežij, pri čemer pozorno spremljajo ujemanje puščice releja na splošni detonacijski tečaj.

Po preverjanju pravilnosti vgradnje eksplozivnega omrežja eksploziv nadaljujemo do zadnjega postopka - pritrdimo 2 električna detonatorja na segmente detonacijske vrvi 50 cm, nato pa prosti konci LH segmentov na varni razdalji od mesta razstrelitve pritrdimo na glavno linijo LH. Po zaključku dela pri polnjenju in vgradnji eksplozivnega omrežja eksplozivi dajejo bojni signal, v skladu s katerim eksplozivni stroj KPM-1A povzroči eksplozijo, nato pregledajo kraj eksplozije in dajo znak "Konec".

Na naslednjem delovnem mestu je delo opravljeno na enak način.

3. Razpored dela pri razvoju jame